Wat gebeurde er op: 1 mei 2011

Palestijnse salarissen niet uitbetaald

Israël heeft de maandelijkse betalingen aan de Palestijnse Autoriteit uitgesteld. Het gaat om belastingen die aan de Palestijnse autoriteit verschuldigd zijn, maar door de Israëlische staat geïnd worden. Deze wonderlijke vorm van belastingheffing is conform de Oslo-akkoorden.

De uitbetaling van 89 miljoen dollar die volgende week behoort plaats te vinden, is uitgesteld. Duizenden Palestijnen in dienst van de Palestijnse Autoriteit dreigen daardoor hun salaris niet te ontvangen. Het argument dat Israel hiervoor geeft, is dat het zeker wil weten dat het geld niet in handen komt van Hamas. Dit roept bij sommige waarnemers de vraag op of de ontmoeting, aanstaande woensdag (), tussen de Palestijnse president Abbas en de Hamas leider Meshaal, een rol heeft gespeeld. Een aantal media meent namelijk dat Israël een politieke oplossing van het intern Palestijnse conflict probeert te dwarsbomen. Volgens veel waarnemers heeft Israël er belang bij verdeeldheid te zaaien tussen de Palestijnse bevolking van Gaza (Hamas-gebied) en de Westelijke Jordaanoever (waar Abbas regeert). Hamas beschouwt Abbas als een zwakke onderhandelaar die afhankelijk is van Israël en van de Verenigde Staten.
De meeste Palestijnen willen een verzoening tussen de beide Palestijnse politieke stromingen.