Oorlogen

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 1 juli 2019

Onder dit subhoofdstuk zijn artikelen over zeven oorlogen geplaatst, van 1948 tot Gaza 2008-2009. Een artikel over de oorlog in oktober 1973 zal nog worden toegevoegd. Afzonderlijke artikelen treft u aan over de mandaatperiode (1920 – 1947), het Israëlische beleid tijdens de 1e en 2e intifada (zie daarvoor ook “Palestijnen“ voor de gevolgen voor de Palestijnse bevolking) en een historisch overzicht van militaire conflicten en incidenten. Ons plan is om ook een “barometer” toe te voegen die betrekking heeft op dreigende conflicten, met daarbij per conflict een inschatting – van tijd tot tijd te actualiseren – van de kans dat een conflict uitloopt op oorlogshandelingen.

Artikelen gedocumenteerd onder Oorlogen: