Europa

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 2 juli 2019

Dit subhoofdstuk Europa zal beginnen met het thema Duitsland en Israël en vervolgens Nederland en Israël. Daarna volgen artikelen over de strategische positie van de EU en zijn interne besluitvormingsprocessen, voor zover relevant voor het M.-O. conflict. Het thema Europa en Israël zal in dit subhoofdstuk geleidelijk een belangrijker plaats innemen.