Archeologie

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 17 juni 2019

Dit subhoofdstuk richt zich op de archeologie: het onderzoek van het “bodemarchief” van het oude Palestina.

In Israël en voor de Palestijnen speelt archeologisch onderzoek een belangrijke rol. Beide bevolkingsgroepen voelen de noodzaak om hun claims op Palestina als het land waarop zij recht hebben te onderbouwen met archeologische vondsten en bodemonderzoek. Bij Palestijnen gaat het om hun voortdurende aanwezigheid sinds de Oudheid. Bij de Israëlische joden richt die, deels religieus gefundeerde claim zich met name op de periode van 1900 voor Christus tot de eerste eeuw na Christus. De christelijke archeologie die met name in de negentiende eeuw tot ontwikkeling kwam, is hierdoor wat op de achtergrond geraakt.

In de drie artikelen onder archeologie wordt aandacht gegeven aan respectievelijk, wetenschappelijke benadering, de politieke functie van de archeologie en de belangrijkste locaties en heiligdommen.

Artikelen gedocumenteerd onder Archeologie: