Chronologie Bijbel/Torah

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 1 september 2019

Chronologie volgens (of: afgeleid uit) de bijbel/de torah:

Ca. 1900 v. C. Abraham trekt van Ur naar Canaan.
Ca. 1200 – 1250 v. C Mozes leidt de exodus van de Israëlieten/joden uit Egypte.
Ca. 1200 v. C. Joshua, opvolger van Mozes verovert de eerste stad in het Beloofde Land: Jericho.
Ca. 1200 – 1000 De Israëlieten bewonen Judea en Samaria: het koninkrijk van de twaalf stammen ontstaat.
Ca. 1100 – 900 De koningen Saul, David en Salomo. Dreiging vanuit de kuststrook: Filistijnen.
Ca. 1000 v. C. Koning David verenigd de twaalf stammen van Israël, waarna zijn zoon Salomon in Jeruzalem de tempel bouwt.
Vanaf 1000 v. C. Eeuwenlang proces van aaneensluiting en scheiding van Juda (zuiden) en Israël (noorden).
722 v. C. Assyriërs maken einde aan het noordelijke rijk Israël.
587 v. C. Babyloniërs verwoesten Juda. Wegvoeren joodse elite.
587 – 538 v. C. Babylonische verbanning.
V.a. 538 Deel van de joden keert terug vanuit Babylon.
Begin 6e eeuw – ca. 400 Ontstaan geschreven vorm van de Torah. Rond 100 n. C krijgen de boeken hun definitieve vorm: de Tanach.
Ca. 500 – begin jaartelling Ontstaan van de Talmoed in Babylon (definitieve vorm: ca. 600 n. C.).
516 v. C. Tempel in Jeruzalem herbouwd.
2e – 1e eeuw v. C. Strijd tussen Sadduceërs en Farizeërs. Overwinning van de Farizeeërs en centrale plaats van identiteitsbepalende rituelen.
63 v. C. Palestina (Judea) en Jeruzalem ingelijfd bij het Romeinse rijk.
40 – 4 v. C Joodse vazal koning van Judea.
4 (of: 6) v. C. – 29 Geboorte van Jezus. In 29 na Christus wordt hij gekruisigd.
5 – 64 Paulus.
70 Joodse opstand. Tempel in Jeruzalem door Romeinen verwoest. Definitieve einde Sadduceërs; “overwinning” rabbijnse jodendom.
63 – 70 Joodse opstand. Verwoesting van Jeruzalem.
70 – 180 Tijdperk van de (christelijke) evangelisten.
ca. 100 Ontstaan van de bijbel. Oude Testament krijgt definitieve vorm.
Vanaf ca. 100 Nieuwe Testament begint zijn definitieve vorm te krijgen.
Ca. 130 – 135 Joodse opstand olv Bar Kochba. Joden verdreven: diaspora.