Onderhandelingen

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 2 juli 2019

De verschillende fasen van de onderhandelingen tussen Israël en de vertegenwoordigers van de Palestijnen, en vooral de rol van de Verenigde Staten daarbij, zijn cruciaal voor het verkrijgen van inzicht in de complexe situatie die inmiddels is ontstaan. Ook het denken over oplossingen is niet goed mogelijk zonder deze geschiedenis, op zijn minst in hoofdlijnen te kennen. Daarom zijn een tweetal startartikelen geplaatst, die de algemene context van de onderhandelingen schetsen en vervolgens in grote lijnen de voorgeschiedenis.