Internationaal

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 2 juli 2019

Dit hoofdstuk richt zich op de wereld rondom Israël/Palestina. In de eerste plaats de relaties met Europa en de Verenigde Staten. Veel artikelen gaan vervolgens in op de verschillende fasen van de onderhandelingen over het conflict tussen Israël en de Palestijnen en de oplossingen die in de afgelopen tientallen jaren in discussie zijn (geweest). Aan het terrorisme, als feitelijke bedreiging en als constructie ten behoeve van politieke doelstellingen in relatie tot ‘het conflict’, is een apart artikel gewijd.

De door de statengemeenschap opgerichte internationale organisaties en het internationaal recht – beide in relatie tot ‘het conflict’ – zullen in afzonderlijke artikelen aan de orde komen.