Disclaimer

Kenniscentrum I/P heeft de intentie geen regels ten aanzien van auteursrecht te schenden. Als vrijwilligersorganisatie hebben wij niet de middelen op dat punt professioneel onderzoek te doen. Mocht u menen dat uw auteursrechten zijn geschonden, dan verzoeken wij om dit aan ons kenbaar te maken zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.
Kenniscentrum I/P verwerpt racisme en andere vormen van discriminatie. Mocht u van mening zijn dat wij op dat punt gangbare regels overtreden, dan verzoeken wij u om dat aan ons kenbaar te maken zodat wij naar bevind van zaken kunnen handelen.