Publieke debat

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 3 juli 2019

een van de hoofdpersonen, Hajo Meyer, uit de documentaire “De Omslag” van Jacqueline de Bruijn

In dit subhoofdstuk gaat het om het debat over de kwestie Israël/Palestina in de media en in de politiek. Daarbij is de inbreng belangrijk van organisaties die het Israëlische beleid verdedigen (‘de lobby’) of juist bekritiseren. Ook wordt ingegaan op de belangrijkste argumenten die worden gebruikt en het verschijnsel van ‘framing’, dat juist bij het debat over dit thema een grote rol speelt. In een apart artikel zal ingegaan worden op het bijzondere aspect van een overheid – met name de Israëlische – die het als zijn opdracht beschouwt om zeer actief te interveniëren in het debat in Europa en in de Verenigde Staten.

Tags:  van agt