Speciale Chronologieën

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 1 september 2019

De tijdlijnen in dit submenu beschrijven episodes of geschiedenissen waarbij de indeling in ‘joden’ of ‘Palestijnen’ minder zinvol is. Zoals ‘het vredesproces’ of ‘Jeruzalem’.

De speciale chronologie ‘Bijbel en Thora’ zet gebeurtenissen in een tijdschaal die in religieus opzicht van belang zijn in het Judaïsme en het christendom. De reden om dit overzicht hier op te nemen is het gegeven dat in de joods-Israëlische maatschappij inmiddels een zekere vermenging heeft plaatsgevonden van historische en religieus-mythische verhalen en het feit dat deze in het onderwijs en in de politiek een niet weg te cijferen rol spelen.

Tags:  CHRONOLOGIE