Bevolking

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 26 juni 2019

De complexe samenstelling van de joodse immigrantenbevolking van Israël komt in een aantal artikelen aan de orde. Aparte artikelen gaan over kolonisten en de positie van vrouwen. Israëlische Palestijnen en kleinere minderheden, zoals Bedoeïnen binnen de staat Israël komen hier apart aan bod. Twee artikelen gaan in op emigratie vanuit Israël en het “demografisch evenwicht”, waarmee wordt gedoeld op de vrees binnen joods Israël voor een kwantitatief zo groot aandeel van de niet-joodse bevolking dat het joodse karakter van de staat Israël zou kunnen worden aangetast.