Geschiedenis

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 26 juni 2019

Onder subhoofdstuk geschiedenis wordt de algemene en militaire geschiedenis van joods Israël tot 1949 behandeld. In twee artikelen komt de geschiedenis van de staat Israël tot 1967 aan de orde, het jaar van de verovering van wat sindsdien wordt aangeduid met ‘de bezette gebieden’. Op stapel staat een artikel over de Israëlische politiek vanaf 1967. Te zijner tijd worden artikelen toegevoegd over de algemene joodse geschiedenis en over joodse sociale en religieuze bewegingen in Palestina en Israël.