Oplossingsmodellen

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 2 juli 2019

De verreweg bekendste ‘oplossing’ voor het Israëlisch-Palestijns conflict is de zogenaamde tweestaten oplossing. Het tweestaten model is het officiële doel van de internationale gemeenschap sinds de Akkoorden van Oslo in 1993. ‘Oslo’ zelf komt aan de orde. De realiteit ‘op de grond’ is sindsdien volgens vele waarnemers een andere kant opgegaan dan door de onderhandelaars begin jaren ’90 van de vorige eeuw werd voorzien. De artikelen in dit subhoofdstuk schetsen daarom ook andere oplossingsmodellen dan het tweestaten model. Daaronder zijn ook zeer controversiële, zelfs gewelddadige mogelijkheden, zoals een grootscheepse etnische zuivering.

Een nog te plaatsen artikel beschrijft concreet wat er nodig zou zijn voor een werkelijk soevereine Palestijnse staat.