Over ons

Het Kenniscentrum Israël/Palestina is een initiatief van vrijwilligers. Wij beogen vooral feiten te brengen en korte analyses. Daarbij is ook de context belangrijk: de posities van de omringende landen en ‘schuivende panelen’ op het toneel van de wereldpolitiek. Artikelen worden voorzien van verwijzingen naar betrouwbare bronnen en naar literatuur voor verdere verdieping.

Het Kenniscentrum Israël/Palestina komt voort uit de opvatting dat het Israëlisch-Palestijns conflict een cruciale factor vormt in de reeks gewelddadige episodes die het moderne Midden-Oosten sinds het einde van de jaren ’40 teisteren. In de tweede plaats zijn wij van mening dat het tot nu toe allesoverheersende Amerikaanse Midden-Oostenbeleid weinig toekomstperspectief biedt, mede gelet op de radicalisering en militarisering die in Israël onder de Amerikaanse ‘paraplu’ heeft kunnen plaatsvinden. De heroriëntatie van de VS – de zogenaamde ‘pivot to Asia’, de ‘draai naar Azië’ – en de te verwachten migratiedruk zullen er mede toe leiden dat de Europese Unie zijn passiviteit ten aanzien van het Midden-Oosten zal moeten laten varen.

Wij worden gedreven door de overtuiging dat de onleefbare situatie waarin de Palestijnse bevolking terecht is gekomen, niet is te verenigen met de waarden die in Europa geleidelijk bij grote delen van de bevolking gemeengoed zijn geworden. Zoals gelijke rechten en humane behandeling van mensen. Dat bovendien het voortduren van deze situatie het internationaal recht ondermijnt. Dit, tegen de achtergrond van de historische medeverantwoordelijkheid van Europese landen voor het ontstaan van deze situatie en van de invloed die de Europese Unie als nabije economische macht in potentie heeft op de situatie.

Verdere escalatie in dit gebied zal desastreuze gevolgen hebben voor de Palestijnse bevolking van Israël/Palestina en op termijn ook voor het joodse bevolkingsdeel.

Over de inhoud

Het Kenniscentrum Israël/Palestina plaatst het Israëlisch-Palestijns strijdtoneel dus in een breder kader. Centraal staan artikelen over Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Daarnaast is er aandacht voor de veranderende rol van de Verenigde Staten, van de Europese Unie, voor Turkije, Iran en de Arabische wereld. Steeds gerelateerd aan het Israëlisch-Palestijns conflict.

Kenniscentrum Israël/Palestina biedt zowel concrete informatie als achtergronden. Informatie zonder ideologische vooringenomenheid; achtergronden en duiding zoveel mogelijk met verwijzing naar bronnen. Veel artikelen bieden een korte versie of bevatten gecomprimeerde overzichten ten behoeve van snelle informatie. Daarnaast plaatsen wij uitgebreidere versies voor achtergrondinformatie. Op veel plaatsen treft u voetnoten met bronverwijzingen aan, links naar interessante sites en aanbevolen literatuur, bruikbaar voor papers, lesmateriaal e.d.

Kenniscentrum Israël/Palestina staat open voor ideeën en suggesties van lezers. Met toestemming van de redactie kunnen artikelen op andere websites worden overgenomen met bronvermelding.