Over ons

Het Kenniscentrum/IsraëlPalestina komt voort uit de opvatting dat het Israëlisch-Palestijns conflict een cruciale factor vormt in de reeks gewelddadige episodes die het moderne Midden-Oosten sinds de jaren ’50 teisteren. In de tweede plaats zijn wij van mening dat het tot nu toe allesoverheersende Amerikaanse Midden-Oostenbeleid weinig toekomstperspectief biedt, mede gelet op de radicalisering en militarisering die in Israël onder de Amerikaanse ‘paraplu’ heeft plaatsgevonden. De heroriëntatie van de VS – de zogenaamde ‘pivot to Asia’, de ‘draai naar Azië’ – zal er mede toe leiden dat de Europese Unie een zelfstandig beleid ten aanzien van het Midden-Oosten zal (moeten) ontwikkelen.

Wij worden gedreven door de overtuiging dat de onleefbare situatie waarin de Palestijnse bevolking terecht is gekomen, niet is te verenigen met de waarden die in Europa sinds de Verlichting geleidelijk bij grote delen van de bevolking gemeengoed zijn geworden. Zoals gelijke rechten en humane behandeling van mensen. Dat bovendien het voortduren van deze situatie het internationaal recht ondermijnt. Dit, tegen de achtergrond van de historische medeverantwoordelijkheid van Europese landen voor het ontstaan van deze situatie, van de min of meer passieve opstelling van de Europese politiek sinds de Tweede Wereldoorlog, van de grote invloed die de Europese Unie in potentie heeft op de situatie. En bovendien, gelet op de desastreuze effecten die verdere escalatie in dit nabije gebied zal hebben voor de bevolking van Israël/Palestina en mogelijk ook voor Europa zelf.

Over de inhoud

Het Kenniscentrum/IsraëlPalestina plaatst het Israëlisch-Palestijns strijdtoneel in een breed kader. Centraal staan artikelen over Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Daarnaast aandacht voor de veranderende rol van de Verenigde Staten, van de Europese Unie, voor Turkije, Iran en de Arabische wereld. Steeds gerelateerd aan het Israëlisch-Palestijns conflict.

Kenniscentrum/IsraëlPalestina biedt zowel concrete informatie als achtergronden. Informatie zonder ideologische vooringenomenheid; achtergronden en duiding zoveel mogelijk met verwijzing naar bronnen. Veel artikelen bieden een korte versie of bevatten gecomprimeerde overzichten ten behoeve van snelle informatie. Daarnaast plaatsen wij uitgebreidere versies voor achtergrondinformatie. Op veel plaatsen treft u voetnoten met bronverwijzingen aan, links naar interessante sites en aanbevolen literatuur, bruikbaar voor papers, lesmateriaal e.d.

De columns op Kenniscentrum/IsraëlPalestina zitten dicht op de actualiteit maar onderscheiden zich van nieuwsberichten door hun analytische karakter en samenhang met de (politieke) omgeving. De rubriek “wat gebeurde er op?” haalt gebeurtenissen uit het verleden op, met als rode draad: continuïteit en verandering.
Kenniscentrum/IsraëlPalestina staat open voor ideeën en suggesties van lezers. Met toestemming van de redactie kunnen artikelen op andere websites worden overgenomen met bronvermelding.

De redactie bestaat uit:

Jan Schnerr, eindredacteur
Wim Koolhoven, redacteur en webbeheerder
Egbert Harmsen, redacteur
Anke Ouwerkerk, redacteur

De redactie,
9 september 2019