Israëlische Bedoeïenen

Dit is een korte versie van circa 500 woorden. Klik hier voor een uitgebreid achtergrondartikel.
Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 21 mei 2019

Het niet erkende Umm al-Hieran heeft (nog) wel een bord. Foto: Adalah.

1. Bedoeïenen

Bedoeïenen zijn woestijnbewoners in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zij leven in stamverband en zijn moslim. In Israël leven de meesten in de Negevwoestijn, in het zuiden van Israël. In 1948 vormden zij 98% van de bevolking in dit gebied. De meesten van hen zijn toen verjaagd door de joodse strijdgroepen.1Zie Verdrijving ‘Nakba’ Elders in Israël leven kleinere aantallen Bedoeïenen. In de Negev (Arabisch: Naqab) wonen nu (behalve 400.000 joden) rond 210.000 Bedoeïenen. Zij zijn officieel Israëlisch staatsburger, evenals de (overige) Palestijnen in Israël.
(Ook op de Westelijke Jordaanoever leven Bedoeïenen, die evenals de andere Palestijnen daar onder militair bestuur vallen)

2. Strategische betekenis van de Negev

Voor Israël is de Negev een gebied met strategische waarde: grondstoffen, militaire faciliteiten waaronder nucleaire installaties. Het gebied is door de geografie, ook militair-strategisch van belang.2zie Bijzondere regio’s Het gebied heeft een hard klimaat wat de door de regering gewenste joodse vestiging heeft tegengewerkt.

3. Etnische zuivering door concentratie

De relatie met de Israëlische regering is altijd gespannen geweest door de Israëlische etnische politiek: verjoodsing van het land. Meer dan de helft van de Bedoeïenen is geconcentreerd in voor dat doel gebouwde steden: de “townships”. De leefomgeving daar is van zeer slechte kwaliteit. De anderen voeren een moeizaam gevecht om hun rechten op het land.3http://www.eajg.nl/node/979

4. Het Prawer plan

De niet in de townships wonende Bedoeïenen strijden om de rechten op een deel van het land dat bij hen behoorde. Bovendien zijn van de 45 dorpen waar hun leven zich concentreert er 35 niet erkend door de regering. Dat betekent dat er geen faciliteiten zijn en de druk om te vertrekken naar de townships groot is. Sinds enkele jaren escaleert de spanning. De regeringen onder leiding Netanyahu voeren de druk op. Daardoor krijgt inmiddels de kwestie van de landrechten en de “unrecognized villages” internationaal veel aandacht. Vooral het voortdurend verwoesten van huizen en andere gebouwtjes door het leger heeft internationaal aandacht getrokken. Het rapport van de Prawercommissie speelt een centrale rol bij deze politiek.4https://www.adalah.org/en/content/view/7589

5. Achtergrond concentratiebeleid

Het concentratiebeleid ten aanzien van de Bedoeïenen van de Negev vertoont overeenkomsten met het beleid in de bezette gebieden. De achtergrond wordt gevormd door het zionistische uitgangspunt dat het “land van Israël” in joods bezit moet zijn.5Zie etniciteit en landeigendom Dat leidt er onder andere toe dat agrarische bevolking en (in het geval van de Bedoeïenen) half nomadische bevolking zijn land en gedeeltelijk zijn cultuur en sociale samenhang zal moeten opgeven en in zeer dicht bevolkte stedelijke omgevingen met geen of weinig toekomst verder zal moeten leven.6De ideologische uitgangspunten, geschiedenis en praktijk van het Israëlische ruimtelijk beleid zijn uitvoerig beschreven in: Waltz, Viktoria en Jad Isaac. The Fabrication of Israel. About the Usurpation and Destruction of Palestine through Israeli Zionist Spatial Planning, A Unique Planning Issue.(uitg. eigen beheer) Dortmund, 2010. Het Joods Nationaal Fonds (JNF) speelt een belangrijke rol in dit beleid.

6. Kritiek

Oren Yiftachel, hoogleraar aan de Ben Goerion Universiteit in de Negev heeft veel betekend voor de verdediging van de belangen van de Bedoeïenen. Binnen de Verenigde Naties en door het Europees Parlement is het Israëlische beleid veroordeeld. Kritische organisaties zijn onder andere: Adalah, Negev Coexistence Forum for Civil Equality, Association for Civil Rights in Israel (ACRI), Bimkom, Rabbis for Human Rights (RHR) en Human Rights Watch (HRW).

Oneliner:

Als na het twintigste bezoek van de bulldozers een eenvoudig Bedoeïenendorpje wordt opgebouwd, dan wordt verhuizing naar een township door deze mensen als het einde van een waardig leven gezien.

Citaten:

  1. The Negev is the test of the nation in Israel”. David Ben Goerion, geciteerd in het “There is a Solution”-Program, Rehavim, januari 2010.
  2. The European Parliament calls for the protection of the Bedouin communities of the West Bank and in the Negev, and (…) for the withdrawal of the Prawer Plan (…)” Resolutie EP, aangenomen op 5 juli 2012.
  3. This transformation of the indigenous into an invader or a “Palestinian settler” (…) is key to understanding not only the Prawer Plan, but also the very logic of the State of Israel“. Neve Gordon en Nicola Perugini, al Jazeera, 10 juli 2013.