Ultra-orthodoxe joden in Israël

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 17 april 2020

1 Israël: meerderheid Orthodox in 2050?

De ultra-orthodoxe groep joden1Ook genoemd, Haredim of Charedim in de jonge staat Israël was getalsmatig een verwaarloosbare minderheid in 1950. Toch voelde Ben-Goerion, eerste premier en een van de aartsvaders van de joodse staat zich gedwongen om de ultra-orthodoxen bijzondere rechten te geven. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs in ruil waarvoor zij politiek samenwerkten met de Arbeiderspartij. Dat duurde tot eind jaren ’70 van de vorige eeuw, toen ultra-orthodoxe partijtjes in regeringen vaste partner werden van Likoed. Deze politieke oriëntatie en behartiging van het groepsbelang geldt zowel voor de ultra-orthodoxen die afstammen van Europese (ashkenasische) joden als voor de (sefardische) ultra-orthodoxen die oorspronkelijk uit Arabische- en Noord-Afrikaanse landen komen. Hier behandelen wij hen getalsmatig als één groep. Sinds verschijning van een artikel van Yaakov Wise in 20072Wise, Yaakov. “Majority of Jews will be Ultra-Orthodox by 2050“. Universiteit van Manchester, 23/07/2007 (bezocht 06/04/2020) is de spectaculaire groei van de ultra-orthodoxe gemeenschap binnen het jodendom en de toekomstige politieke gevolgen daarvan in Israël een onderwerp van aandacht.

In dit artikel wordt ook kort aandacht geschonken aan de demografie van de ultra-orthodoxe joden in Westerse landen in verband met de banden die zij hebben met Israël. Gemeenschappen van Haredim worden buiten Israël met name in Noord-Amerika en West-Europa aangetroffen. Hun aantal wereldwijd is tenminste 1,8 miljoen.3https://en.wikipedia.org/wiki/Haredi_Judaism#Population (bezocht 06/04/2020; aantal betreft waarschijnlijk 2018/2019 op basis van The Israel Democracy Institute (IDI)) Het aantal stijgt snel als gevolg van hoog geboortecijfer, zeer geringe assimilatie en een tendens van ‘toetreding’ uit orthodoxe en zelfs seculiere kring.

2 De cijfers: Israël4Veel data zijn gebaseerd op https://en.idi.org.il/haredi/2019/?chapter=29390 (bezocht 07/04/2020) Statistical Report on Ultra-Orthodox Society in Israel. (bouwt voort op: 2016, Center for Religion, Nation and State; 2017, Jerusalem Institute for Policy Research)

Jaar* Aantal ultra-
orthodoxen in Israël
% van totale
bevolking v. Israël
2009 750.000 9,9
2015 950.000 11,0
2019 1.125.000 12,5
2024 ca. 1.325.000 14,0
2030 ca. 1.650.000 16,0
2034 ca. 1.890.000 17,2
2039 ca. 2.200.000 19,0
2059** ca. 4.150.000 27,0

* bronnen:
1. https://en.idi.org.il/haredi/2019/?chapter=29390
2. Paltiel, conference paper, october 2013 (gemiddeld scenario) (https://www.researchgate.net/publication/268508583_Population_estimates_and_vital_rates_of_the_Haredi_ultra-orthodox_population_in_Israel_a_new_component_of_long-range_population_projections) .
** 35% van alleen de joodse bevolking van Israël

Toelichting

Met de ultra-orthodoxen is zeker niet het aandeel religieuzen in de joods-Israëlische bevolking beschreven. In de statistieken worden in die bevolking meestal nog vier andere identiteiten onderscheiden: nationaal-religieus, traditioneel-religieus, traditioneel (joods) maar niet religieus en seculier. Van de Haredim in Israël was lange tijd 80% van Europese oorsprong (ashkenasisch). Er is al geruime tijd een tendens gaande onder sefardische joden in de richting van de ultra-orthodoxie, waardoor de verhouding 80/20 zich heeft gewijzigd.

De jaarlijkse groei van de ultra-orthodoxe populatie in Israël is 4%. Dat is voor een land met een ontwikkelde economie extreem hoog. Dat percentage wordt bepaald door zeer hoog aantal kinderen per vrouw (7,1 tussen 2015-2017), door huwelijk op jonge leeftijd en een hoog percentage dat trouwt. Het resulteert erin dat in deze in 2019 groep 60% jonger is dan twintig jaar (de joods-Israëlische bevolking als geheel: 30%). Het verlaten van de eigen gemeenschap is onder haredim een marginaal verschijnsel.

Politiek bevinden de haredim zich op een schaal van ‘tegen annexatie van de Westoever tot voor annexatie’ op de uiterste rechterflank. Zij zijn oververtegenwoordigd in de nederzettingen in de bezette gebieden en vormen de ruggengraat van de kolonisatiepolitiek. Hun coalities met de Likoed Partij sinds eind jaren ’70 van de vorige eeuw berusten op twee pijlers: de annexatiepolitiek en de bescherming en financiering van hun bijzondere levenswijze.

3 ‘Diaspora’

Grote haredi-gemeenschappen buiten Israël

In de VS waren er (Wise) in 2006/’07 468.000 en in Groot-Brittannië ca. 45.500 ultra-orthodoxen.5https://en.wikipedia.org/wiki/Haredi_Judaism#Population (bezocht 06/04/2020) De groeipercentages waren 5,4 respectievelijk 4% wijzen erop dat ook buiten Israël sprake is van eenzelfde sterke groei. De demografische trend van groei van de ultra-orthodoxe joodse gemeenschap in de VS is van bijzonder belang voor de toekomst van Israël, ten eerste vanwege de omvang van de joodse gemeenschap daar (de omvangrijkste ter wereld buiten Israël) en ten tweede vanwege de nauwe band van die gemeenschap met de joodse staat.

In 1992 werd het aantal orthodoxe joden geschat op wereldwijd 1.500.000. Daaronder waren 550.000 haredi van wie de helft in Israël.6Baumel, Simon D. (2005). Sacred speakers: language and culture among the Haredim in Israel. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-84545-062-5. LCCN 2005053085. OCLC 226230948 In Europa als geheel groeit de gemeenschap sneller dan ooit sinds de jaren ’30. In de VS en Groot-Brittannië zullen zij volgens onderzoek aan de Universiteit van Manchester7https://www.manchester.ac.uk/discover/news/majority-of-jews-will-be-ultra-orthodox-by-2050/ rond het midden van deze eeuw meer dan de helft van het jodendom uitmaken. Yaakov Wise: “If current trends continue there is going to be a profound cultural and political change among British and American Jews – and it’s already well on the way. This is in spite of demographic studies which show that the non-ultra orthodox Jewish population is flat or falling”.8https://www.manchester.ac.uk/discover/news/majority-of-jews-will-be-ultra-orthodox-by-2050/ In de VS groeit het aantal ultra-orthodoxe joden sterk terwijl de groei van het overige deel van de joodse gemeenschap stagneert of zelfs terugloopt: “In an era when the Jewish population in America is stable or declining, ultra-Orthodox Hasidic Jewish numbers are growing rapidly — a trend that may make the Jewish community not only more religiously observant but also more politically conservative.9University of Florida News: As Hasidic population grows, Jewish politics may shift right. 27 november 2006. Aaron Hoover/Joshua Comenetz.

4 Meer over de prognoses mbt de ultra-orthodoxen

 1. https://www.jns.org/the-future-of-israels-haredi-population-is-it-growing-or-shrinking/ 08/04/2020 (While the Central Bureau of Statistics estimates that the “haredi” population will grow to be 50 percent of the total Jewish population by 2059, a new report by the Israel Democracy Institute shows that between 2005 and 2016, there was a decrease in childbirth of exactly one child per such family, from 7.7 children per woman to 6.7 children per woman.)
 2. Uzi Rebhun, Jewish People Policy Institute: “In recent years, the demographic profile of the Jewish community of North America is shifting in the light of the growing weight of the Orthodox and Haredi communities.”
  http://jppi.org.il/new/en/article/aa2017/part-1/recommended-policy-directions/
 3. https://en.idi.org.il/media/10441/statistical-report-on-ultra-orthodox-society-in-israel-2017.pdf
 4. https://en.idi.org.il/articles/25385 (over 2018)
 5. https://en.idi.org.il/articles/29348 (over 2019)
 6. http://hiddush.org/article-2337202019_Statistical_Report_on_Haredi_Society_in_Israel.aspx
 7. Ari Paltiel, Michel Sepulchre, Irene Kornilenko, Martin Maldonado: Long‐Range Population Projections for Israel: 2009‐2059 Israeli Central Bureau of Statistics. Retrieved 2014-04-21).
 8. Population estimates and vital rates of the Haredi (ultra-orthodox) population in Israel: a new component of long-range population projections. Ari Paltiel. Central Bureau of Statistics, Israel. October 2013, Conference Paper https://www.researchgate.net/publication/268508583_Population_estimates_and_vital_rates_of_the_Haredi_ultra-orthodox_population_in_Israel_a_new_component_of_long-range_population_projections
 9. (https://www.jns.org/the-future-of-israels-haredi-population-is-it-growing-or-shrinking/)
  Professor Uzi Rebhun, a demographer at Hebrew University and a senior fellow at the Jewish People Policy Institute: “In one generation from now, the ultra-Orthodox will account for 25 percent of the total population. If there is any effect, we will only see it in the third generation, 30 to 40 years from now,” explained Rebhun. “The general population will change dramatically in the coming decades.
 10. https://www.jns.org/the-future-of-israels-haredi-population-is-it-growing-or-shrinking/
  “Alex Weinreb, principal researcher at the Taub Center for Social Policy Studies, recently published a new study that refutes the assumption that the haredi population is growing to such an extent. (JS: meer dan 50%)”
 11. Trends in Religiosity Among the Jewish Population in Israel. Alex Weinreb and Nachum Blass, Jerusalem, May 2018. Taub Center for Social Policy Studies in Israel http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/trendsinreligiosity.pdf
  “The principal finding is that if trends in changes in the level of religiosity, and in particular, changes in the Haredi population are considered, then projections regarding the size of the religious population are substantially lower than those based on fertility rates alone.”
 12. Jpost, december 2019: “If these rates of increase continue, the ultra-Orthodox population will double every 16 years, while it would take 50 years for the rest of the Jewish population to double in size.” https://www.jpost.com/israel-news/internet-use-vacations-up-among-haredi-population-611942
 13. Foreign Policy, Gol Kalev, 17 april 2019. (https://foreignpolicy.com/2019/04/17/the-ultra-orthodox-will-determine-israels-political-future-haredi-likud-netanyahu-shas-deri-utj/ bezocht 06/04/2020): The Ultra-Orthodox Will Determine Israel’s Political Future. Netanyahu’s embrace and the left’s hostility have made the fast-growing Haredi Jewish population the right’s most reliable constituency.
 14. Israel’s “rapidly approaching” civil war; Uri Avnery, 3 september 2016
  (http://www.redressonline.com/2016/09/israels-rapidly-approaching-civil-war/).
  “… the one unifying force for the Jews in the country – the army – is falling victim to the rift, too.” Over de toenemende invloed van de religieuze joden in het leger
 15. NRC, 05/09/2016
  “In 1990 was 2,5 % van de officieren orthodox joods. In 2016 naar schatting 30 tot 40%. Dat gaat harder dan de algemene trend richting religiositeit, omdat het ‘omloopsnelheid’ in het leger veel hoger is.”
 16. Statistical Report on Ultra-Orthodox Society in Israel. Dr. Gilad Malach, Dr. Lee Cahaner, Dr. Maya Choshen. 2016 Center for Religion, Nation and State
 17. The Israel Democracy Institute (IDI). Dr. Lee Cahaner, Dr. Gilad Malach. Population, Chap. 1. January 01, 2020
  https://en.idi.org.il/haredi/2019/?chapter=29390 (bezocht 06/04/2020)
 18. Ettinger, Yair (April 21, 2011). “Four surveys yield different totals for Haredi population”. Haaretz. Retrieved 2 August 2013.
 19. Daniel Gottlieb and Leonid Kushnir (2009). Social Policy Targeting and Binary Information Transfer between Surveys. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 3 (2009-30): 1–16. https://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2009-30
 20. Graham, David; Vulkan, Daniel (June 2008). “Population Trends among Britain’s Strictly Orthodox Jews” (PDF). Board of Deputies. Archived from the original (PDF) on 23 October 2013. Retrieved 9 August 2013.