Wat gebeurde er op: 4 augustus 2009

Algemene Vergadering van Fatah

Op de dag dat Yasser Arafat 90 jaar zou zijn geworden houdt Fatah, de grootste partij binnen de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) zijn partijdag. Er komen 2500 gedelegeerden naar Bethlehem. De oudere garde zit stevig op de 21 zetels van het Centraal Comité en de 120 zetels van de revolutionaire raad van Fatah.

Marwan Barghouti, de secretaris-generaal van Fatah is niet bij de vergadering aanwezig. Hij zit vijf maal levenslang uit in Israël.

Een jongere generatie wil aan de bak

De verwachtingen zijn dat de jongeren het moeilijk zullen krijgen om hun ambities waar te maken. De uitkomst zou de verhoudingen weer voor lange tijd kunnen bevriezen. De vorige partijdag werd gehouden in 1989! De positie van Mahmoud Abbas zal in elk geval worden versterkt. Israël had de grens van Gaza bij uitzondering geopend voor de 300 Fatah afgevaardigden uit dat gebied. Hamas wilde hen alleen laten gaan als 800 door de Palestijnse Autoriteit in de Westelijke Jordaanoever gevangen gehouden Hamasleden op vrije voeten kwamen. Dat werd door de PA geweigerd. In een ontwerp verklaring voor de vergadering staat niet de erkenning van Israël als joodse staat. Voor de Israëlische regering is dat sinds enkele jaren een voorwaarde voor een vredesregeling. De Palestijnen vrezen daardoor negatieve gevolgen voor de Israëlische Palestijnen en voor een oplossing van de vluchtelingenkwestie.