Wat gebeurde er op: 23 september 2011

Palestijnen vragen volwaardig lidmaatschap VN

In een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vroeg Mahmoud Abbas, de Palestijnse president, het volwaardig VN-lidmaatschap voor Palestina. De rede werd in Palestina live mee geluisterd door duizenden mensen en Abbas kreeg in de VN veel applaus vooral van niet westerse landen. De aanvraag is eerder vandaag formeel ingediend bij secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN.

Mahmoud Abbas.

Deze Palestijnse stap heeft voor de nodige opschudding in de internationale politiek gezorgd. Israël is fel gekant tegen een VN lidmaatschap voor de Palestijnen. Het wil eerst in directe onderhandelingen met de Palestijnen tot een oplossing komen, die dan naar de VN kan worden gebracht. In een toespraak van de Israëlische premier Netanyahu, die op de rede van Abbas volgde, nam Netanyahu geen blad voor de mond betreffende zijn negatieve houding tegenover de VN: “Beter een slechte pers dan een goede grafrede.” Onder ander de Verenigde Staten en Nederland steunen Israëls positie.

Hoewel in de Palestijnse gebieden grote mensenmassa’s live de toespraak van Abbas volgden en feesten en betogingen werden gehouden, bleef het in de bezette gebieden van Palestijnse kant behoorlijk vreedzaam. Een grote meerderheid steunt de stap van Abbas naar de VN. Geweld en provocaties kwamen volgens de Nederlandse media eerder van de kant van radicale Israëlische kolonisten op de Westbank.

Volgens de regels van de VN moet nu eerst de Veiligheidsraad een beslissing nemen over de aanvraag voordat deze tot stemming gebracht kan worden in de Algemene Vergadering. De VS hebben al aangekondigd dit met een veto tegen te houden. Dit zou er later toe leiden dat de Algemene Vergadering enkel over een lidmaatschap van de Palestijnen voor deelorganisaties van de VN zou stemmen, dit zou worden toegestaan. Een jaar later, op 29-11-2012, zou een Palestijnse aanvraag om erkenning als “Staat die geen lid is (van de VN)” door de Algemene Vergadering worden gehonoreerd. Nederland zou ook dan tegen stemmen.

Levin Zühlke – van Hulzen, 24-09-2014