Wat gebeurde er op: 5 oktober 2011

Palestijnen op weg naar zetel bij UNESCO

Vandaag stemde een twee-derde meerderheid van de landen in het bestuur van UNESCO voor toelating van de Palestijnse Autoriteit.

“Nu ‘Palestina’ lid is van UNESCO kunnen we met z’n allen genieten van de Palestijnse cultuur” geplaatst op 31-10-2011 door brabosh op http://brabosh.com/2011/10/31/pqpct-e46/

Tegenstemmen kwamen van de VS, Duitsland, Letland en Roemenië. Andere EU-landen onthielden zich van stemming. De VS dreigden met het stopzetten van haar financiële bijdrage aan UNESCO als de Palestijnen volwaardig lid worden. Volgens Amerikaanse wetgeving is het de regering verboden contributie te betalen aan “de Verenigde Naties of onderdelen daarvan als die als volwaardig lidstaat toelaten een organisatie of groep die niet de internationaal erkende kenmerken van een staat heeft.” Op dat moment maakte de Amerikaanse bijdrage 22 procent van de begroting van UNESCO uit.

Op de 31e van de zelfde maand bevestigde de Algemene Conferentie van UNESCO het lidmaatschap van de Palestijnen met een voldoende meerderheid. Nederland hoorde bij de veertien landen die tegenstemden. Zoals aangekondigd hief de VS als reactie hier op al haar financieringen van UNESCO op. Ook Israël heeft haar bijdrage stop gezet met als resultaat dat UNESCO vanaf dat moment met 25% minder budget moet werken. Pas in juli 2013 keurde de Uitvoerende Raad van UNESCO een nieuwe prioriteitenstelling goed, die noodzakelijk was geworden door het verminderde budget.