Wat gebeurde er op: 10 maart 1974

Kabinetsformateur Golda Meir stelt haar nieuwe kabinet voor.

De Nationale Religieuze Partij (NRP) had de kabinetsformatie ernstig vertraagd, omdat zij de “wie-is-jood” kwestie inbracht.

Bij de kabinetsformatie eiste de NRP een wetswijziging waardoor de overgang tot het jodendom slechts volgens de joodse religieuze traditie kon plaatsvinden, volgens de zogenaamde Halacha. Tot dan toe werd in de wet gesproken van “overgang” zonder te vermelden volgens welke procedure. De Verenigde Arbeiderspartij stelde voor het punt een jaar te verschuiven, waarna de Arbeiderspartij een wetsvoorstel zoals door de NRP gewenst zou steunen. Ook eiste de NRP dat de nieuwe regering de Westelijke Jordaanoever als onafscheidelijk deel van het “land van Israël” zou beschouwen. Na een ingewikkeld politiek spel, waarbij ook twee opperrabbijnen waren betrokken, ging de NRP akkoord met de uitstelprocedure. Daartegenover besloot de Arbeiderspartij om een groot bedrag te investeren in een versnelling van de uitbreiding van de nederzettingen in de veroverde gebieden.