Wat gebeurde er op: 22 februari 2011

Iraanse marineschepen varen door Suezkanaal

Het is de eerste keer sinds de Islamitische Revolutie van 1979. Een symbool voor veranderende machtsverhoudingen na de val van de Egyptische dictator Mubarak. Israël voelt zich geprovoceerd. Vandaag doorvoeren twee Iraanse oorlogsschepen het Suezkanaal.

Het fregat dat het Suezkanaal doorkruiste was een Alvand-class schip.

De Egyptische autoriteiten, die nu onder leiding staan van het leger, gaven hiervoor groen licht. De havenautoriteiten zouden volgens internationale afspraken in principe geen schepen, ook geen oorlogsschepen weigeren. Alsnog is het Suezkanaal voor Iran in de praktijk onbevaarbaar geweest vanwege spanningen met het regime van Mubarak en druk vanuit Israël en de Verenigde Staten.
De twee schepen zijn volgens Iran voor trainingsdoeleinden onderweg naar Syrische havens.
.

De Israëlische premier Netanyahu zei deze stap van Iran “uitermate serieus” te vinden. Dit zou een aanvullend bewijs zijn voor de noodzaak van een verhoging van de uitgaven voor veiligheid. Volgens het Israëlische leger is de militaire bedreiging minimaal, een van de twee schepen is een bevoorradingsschip. Of de schepen überhaupt bewapend zijn is onduidelijk. De strijdvaardigheid van de Iraanse marine wordt zeer verschillend ingeschat. Haar aanvallende capaciteiten lijken zeer beperkt maar haar mogelijkheden om schepen voor de eigen kust te vernietigen zouden verrassend groot kunnen zijn door gebruik van asymmetrische methodes.

Egypte zou op de zelfde dag de grens naar de Gazastrook weer gedeeltelijk openen. Maximaal 300 mensen mogen dagelijks de Gazastrook verlaten. Deze eerste handelingen van de legerleiding van Egypte leken te wijzen op een verslechtering van de relaties met Israël en wellicht zelfs steun aan islamitische tegenstanders van Israël. In de komende jaren zou Egypte daarentegen harde maatregelen treffen tegen de smokkeltunnels waarmee een groot deel van de bevolking van Gaza in zijn levensbehoeften wordt voorzien. De tunnels tussen Gaza en het Egyptische Rafah worden namelijk ook voor smokkel van wapens en strijders over en weer gebruikt.

Levin Zühlke – van Hulzen, 23 februari 2015