Wat gebeurde er op: 6 juni 1982

Operatie Vrede voor Galilea

Op 6 juni 1982 breekt de Operatie Vrede voor Galilea los: duizenden Israëlische militairen trekken Zuid-Libanon binnen. De twee dagen daarvoor had Israël al de Libanese steden Sidon, Tyrus en Beiroet gebombardeerd, waarbij 200 Palestijnen en Libanezen omkwamen.

Omslag TIME 16 augustus 1982

Het slagveld Libanon

Na een vredesakkoord tussen Israël en Egypte in de jaren ’70 kwam er rust aan de grens tussen deze landen. Het Israëlische leger begon zich vervolgens te concentreren op Libanon. In 1978 begon het een grote invasie tegen gewapend Palestijns verzet vanuit Libanon. In 1981 werd een Palestijnse wijk in Beiroet gebombardeerd, waardoor de spanning opliep.

De bovengenoemde aanval op Zuid-Libanon, op 6 juni 1982 begon met een invasie van grondtroepen. Syrië beantwoordde dit met een invasie in Oost-Libanon, waarop Israël de Libanese hoofdstad Beiroet omsingelde waar het hoofdkwartier van de PLO was gevestigd. Twee maanden lang heeft Israël vervolgens Beiroet zwaar gebombardeerd. Daarbij vielen 17.000 doden, voornamelijk Libanese en Palestijnse burgers.

De wereldopinie keerde zich tegen het Israëlische geweld. Mede daarom drongen de Verenigde Staten er op aan het te beëindigen.

Op 12 augustus 1982 kwam een staakt-het-vuren tot stand.

Tags:  OORLOGEN