Wat gebeurde er op: 28 september 1907

Joodse vechtgroep Bar-Giora opgericht

In het huis van Yitzhak Ben-Zvi in Jaffa vond de oprichtingsbijeenkomst van de clandestiene Joodse vechtgroep Bar-Giora plaats. Doel was het verdedigen van de bestaande Joodse nederzettingen en dorpen tegen dieven en overvallers.

Yitzhak Ben-Zvi

Bar-Giora was een kleine organisatie met minder dan 30 leden die grotendeels ook lid waren van Poale Zion, een socialistisch-zionistische partij. Poale Zion was een van de voorgangers van de Israëlische Arbeiderspartij. In 1909 ging Bar-Giora op in de organisatie Hashomer, een grotere organisatie met vergelijkbare doelstellingen, die in 1920 zou worden opgenomen in de Haganah, de belangrijkste zionistische militie tijdens de Nakba (link). Haganah vormde na de oprichting van de staat Israël de kern van het Israëlische leger.

Sinds het eerste zionistische congres van 1897 waarop werd besloten om een Joodse staat in Palestina op te richten was de immigratie van Joden naar Palestina nog niet grootschalig op gang gekomen. Hoewel vanwege pogroms, achtervolging en armoede in deze periode naar schatting anderhalve miljoen Joden vluchtten uit Syrië en Rusland kwamen maar enkele tienduizenden naar Palestina. Zij waren voornamelijk socialistisch ingesteld en richtten collectieve landbouwbedrijven, Kibbutzem, op. Er ontstonden eerste zuiver Joodse dorpen.

Hoewel de Joodse immigranten waarschijnlijk grotendeels geen zionistische ambities hadden, paste hun aanwezigheid wel in het plan om op strategische plekken in Palestina Joodse nederzettingen te stichten. Yitzhak Ben-Zvi, de oprichter van Bar-Giora was de zoon van Zvi Shimshelevich een vooraanstaande zionistische activist en een van de organisatoren van het eerste Zionistische Congres in 1897. Ben-Zvi zou een leidende rol blijven spelen in de verschillende gewapende zionistische formaties die in toekomst Palestina op de Arabieren zouden veroveren. Vanaf 1952 tot aan zijn dood in 1963 was hij president van Israël.

Levin Zühlke – van Hulzen, 24-09-2014