Wat gebeurde er op: 9 november 2010

Israël kondigt bouw aan in Oost-Jeruzalem

Gisteren heeft de Israëlische regering de bouw van 1.300 nieuwe appartementen in bezet Oost-Jeruzalem aangekondigd. De bekendmaking viel samen met Amerikaanse pogingen het vastgelopen vredesproces met de Palestijnen weer op gang te brengen (NRC 9-11-10).

Benjamin Netanyahu

De Amerikanen hadden daarom inspanningen gedaan Israël tot een nieuwe beperking van de bouw in nederzettingen te bewegen. De Amerikaanse regering reageerde dan ook “diep teleurgesteld” op de aankondiging die een woordvoerder als “contraproductief” kenschetste. Volgens Mahmoud Abbas is een terugkeer naar de onderhandelingstafel uitgesloten zolang Israël in bezet gebied blijft bouwen. Nadat Netanyahu weigerde een beperkte bouwstop te verlengen, die trouwens niet voor Jeruzalem gold, liepen de directe vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen in september kort na het begin vast.

Volgens de Israëlische regering moeten Palestijnse leiders als ze werkelijk vrede willen, ophouden voorwaarden vooraf te stellen en de vredesonderhandelingen hervatten. Vanuit Palestijnse kant wordt dit als provocatie opgevat omdat het voortgezette nederzettingenbeleid er toe leidt dat het deel van Palestina, waar zij volgens internationale afspraken recht op zouden hebben en waar de onderhandelingen om draaien, voortdurend verder wordt gekoloniseerd door Israël. Zo stelt Israëlische kabinetssecretaris Tsvi Hauser: “Er is geen bouwstop geweest in Jeruzalem en er zal er ook nooit een zijn, dat is al veertig jaar het beleid van de Israëlische regeringen.”