Wat gebeurde er op: 17 september 1978

Akkoord van Camp David gesloten

De president van Egypte Anwar Sadat, de Israëlische Likoed premier Menagem Begin en de Amerikaanse President Jimmy Carter sloten in 1978 de Camp David akkoorden. Er werd een vredesakkoord getekend tussen Egypte en Israël. Egypte kreeg de Sinaïwoestijn, die Israël sinds 1967 had bezet, terug en de Palestijnen kregen formeel autonomie.

Menachem Begin, Jimmy Carter en Anwar Sadat in Camp David 1978.