Israël discrimineert Arabische inwoners

Door: Levin Zühlke - van Hulzen - Geplaatst op: 20 december 2013

In TROUW van 19 december 2013 stond dit korte artikel van JAN ELSHOUT, publicist over het Israëlisch-Palestijnse conflict en op dit terrein actief binnen het CDA. Jaffadok neemt het graag over, met instemming van de auteur.

Palestijns Knesseth-lid Haneen Zoabi voert het woord en wordt aangevallen

Israël neemt een loopje met de rechten van Arabische burgers. Dat maakt ze bannelingen in eigen land, betoogt Jan Elshout.

Goed dat Joep de Geus (Cidi-jongeren) aandacht vraagt voor de positie van Arabische inwoners in Israël (TROUW, Opinie op 13 december), want daarover is inderdaad weinig bekend. Jammer echter dat zijn betoog zo ver van de werkelijkheid staat.

Hij betoogt dat de situatie in Israël niet met ‘apartheid’ omschreven kan worden omdat Arabische inwoners volledige rechten zouden genieten. Zo stelt hij dat er Arabische studenten aan Israëlische universiteiten zijn. Dat lijkt mooi, maar volgens cijfers van de Israëlische Raad voor hoger onderwijs wordt er van de 174 topposities aan Israëlische universiteiten slechts 2 procent door Arabische inwoners bekleed, terwijl zij 20 procent van de bevolking uitmaken.

Onlangs was er een culturele uitwisseling met Mexico. Daar namen zestig Israëlische auteurs en kunstenaars aan deel. Niet één ervan was Arabisch. Het is toch merkwaardig dat Arabieren met hun 20 procent van de bevolking niet één minister, generaal of ambassadeur leveren.

Het discriminerende karakter zit in de hele opzet van de staat Israël ingebouwd. Uit onderzoek van het Israel Demography Institute blijkt dat Arabische gemeenten systematisch veel minder geld van de staat krijgen dan vergelijkbare Joodse gemeenten. Dat was de voornaamste oorzaak van de mindere prestaties tegenover hun bevolking. Arabieren beschikken nauwelijks over land, aangezien dat in de beginjaren van de staat Israël massaal onteigend was.

De nieuwe president van de Bank van Israël noemde de systematische achterstelling van Arabische inwoners als belemmerende factor voor de economie van Israël. Het politieke klimaat wordt nog steeds door deze achterstelling gedomineerd, zoals dit najaar bleek uit de campagnes voor de gemeentelijke verkiezingen.

Racistische campagne

De burgemeester van het joodse Nazareth-Hoog herwon zijn zetel na een campagne die het progressieve Israëlische blad Ha’aretz ronduit ‘racistisch’ noemde. Hij bezwoer dat, zolang hij burgemeester is, er nooit een Arabische school zou komen. Waar die 1900 kinderen heen moesten, liet hem blijkbaar koud. “Nazareth-Hoog is immers gesticht om Galilea te judaïseren.” De Likud-partij beloofde in Jaffa dat ze moskeeën tot zwijgen zouden brengen en de stad zouden “judaïseren”. De rabbi van Safet riep op nooit aan Arabieren woonruimte te verhuren.

Wellicht, als dit dan de praktijk is, rijst de vraag hoe het dan met de wetgeving zit. Daar valt weinig hoop uit te putten. De Israëlische mensenrechtenorganisatie ACRI analyseerde in augustus vorig jaar ruim vijftig wetten met een uitgesproken discriminerend karakter. Ook de op minderheidsrechten georiënteerde organisatie Adalah kwam vorig jaar met uitgebreide analyses van zo’n dertig discriminerende wetten.

Sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd. Ha’aretz nam recent stelling tegen een nieuwe ‘golf van anti-Arabische wetgeving’ (met gevolgen voor onder andere werkgelegenheid en huisvesting van Arabische inwoners). Die ‘typeerden de racistische praktijken van de Israëlische samenleving’. Om die reden ziet het blad de Arabische inwoners als ‘bannelingen in eigen land’.

Recent was er een uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof. Verzoeningsgezinde Israëliërs hadden geëist in het bevolkingsregister te worden ingeschreven als ‘Israëliër’ (en niet als ‘Jood’). Het beroep werd afgewezen: etnische afkomst werd belangrijker geacht dan nationaliteit.

Zo lang dat het geval is, zijn inderdaad Arabische inwoners ‘bannelingen in eigen land’ en dat is heel iets anders dan het rooskleurige beeld dat De Geus schetst.

De mening van de gastschrijver geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie van Jaffadok weer.

 

Noot van Jaffadok:

Voor meer achtergrondinformatie over de Palestijnen die in Israël wonen en daar staatsburger zijn:
jaffadok.nl/israelische-palestijnen-2

en over een andere belangrijke niet-joodse groep in Israël:
jaffadok.nl/israelische-bedouinen