BDS gaat niet meer weg

Door: Jan Schnerr - Geplaatst op: 3 juni 2014

De Boycot, Desinvesterings- en Sanctiebeweging (BDS) rond het Israëlisch-Palestijns conflict is een globaal fenomeen geworden. En gaat niet meer weg.

Wat betekent dat voor Jaffadok? Jaffadok is een informatieve site. Wij bouwen geleidelijk een documentatiesysteem op rond het Israëlisch-Palestijns conflict. De snelle toegangspoort tot Jaffadok zijn de columns, de interviews, de nieuwsrubriek en de historische rubriek. De bronnen daarvoor zijn vooral internet en de schrijvende pers. Over het algemeen korte teksten, gericht op de actualiteit. Het documentatiesysteem zelf bestaat uit langere artikelen. Bronnen zijn vooral boeken, rapporten en achtergrondanalyses op het net.

BDS hebben wij op Jaffadok tot nu toe voornamelijk behandeld vanwege zijn actualiteitswaarde. Dat gaat nu veranderen. BDS krijgt in ons documentatiesysteem een aparte “module”: www.jaffadok.nl/boycot. Hieronder vindt u momenteel al twee artikelen:

  1. www.jaffadok.nl/basisinformatie
  2. www.jaffadok.nl/delegitimatie-2

De komende weken zullen daar nog vijf achtergrondartikelen aan worden toegevoegd. De achtergrondartikelen zullen zoals steeds op Jaffadok analytisch en informatief van karakter zijn. Meningen staan in de rubriek columns.

BDS begint de laatste tijd steeds duidelijker een globaal karakter te krijgen. De beweging begint trekken te vertonen van een “mainstream”-gebeuren, enigszins vergelijkbaar met het eerste decennium van de anti-apartheidsboycot (Zuid-Afrika) in de jaren ’70. De geschiedenis van BDS gaat terug tot de eerste jaren van deze eeuw, de tijd van de tweede Palestijnse volksopstand (2000 – 2005). De beweging is complex en veelvormig geworden. Er is de actiekant: boycots van producten in supermarkten en dergelijke. Maar er zijn bijvoorbeeld ook de lobby’s op regeringsniveau op het gebied van import van producten uit de bezette gebieden en export van wapens. En er zijn de aanzwellende discussies op de achtergrond.

Voor Jaffadok is het minstens zo belangrijk dat BDS geleidelijk in het centrum terecht komt van principiële en politiek-strategische discussies. Over of een Palestijnse staat een realistische verwachting is of een gepasseerd station. Of die staat misschien een onderhandelingstruc was, gericht op uitstel van wezenlijke beslissingen. In hoeverre een joodse staat democratisch kan zijn. Of een joodse staat wenselijk is en wat een joodse staat precies inhoudt. Of alleen de positie van de Palestijnen in de bezette gebieden het probleem vormt of ook die van de Palestijnen in Israël zelf. Welke gevolgen gaat de BDS-beweging hebben voor het beeld dat het grote publiek heeft van de joodse staat?

Boycotten is het uitoefenen van externe druk. Dat kan niet zonder strategische vragen te stellen. Politiek-strategische vragen zijn voor Jaffadok sowieso van belang. Verhindert de scheve machtsverdeling tussen joden en Palestijnen een rechtvaardige oplossing? Zo ja, is joods Israël dan uit zichzelf in staat tot fundamentele politieke keuzes in de richting van zo’n oplossing? Zo nee, welke externe druk op regeringsniveau is dan te verwachten? Van de VS? De Europese Unie? Voor wie onvoldoende vertrouwen heeft in VS en/of EU, komt een fundamentele vraag aan de orde: wat kan de rol zijn van burgerlijke actie, zoals BDS? In hoeverre is de geschiedenis van de vroegere anti-apartheidsboycot relevant?

Van politiek-strategische aard zijn ook de vragen die opkomen bij de “Realpolitiker” onder de bezoekers van Jaffadok (vriendelijker gezegd: bij diegenen die zoveel ellende in de wereld zien, dat het lot van de Palestijnen daarin geen bijzondere positie inneemt). In hoeverre wijken de belangen van Europa en de VS in het Midden-Oosten van elkaar af? Zal de EU werkelijk in staat zijn om een krachtige Midden-Oostenpolitiek tot stand te brengen? Welk (Europees of Nederlands) belang is gediend met militaire samenwerking met Israël? Bestaat er een kans dat de EU vroeg of laat blijft zitten met een fundamentalistisch-joodse staat als preferente bondgenoot en wat betekent dat voor de relatie tussen Europa en de omringende islamitische wereld?

Gezien het toenemende belang van de BDS-beweging in deze discussies zal Jaffadok dus meer ruimte geven aan dit fenomeen. Meningen en actuele informatie over BDS blijven aan bod komen in het actueel gerichte deel van Jaffadok.

 

zie recent op Jaffadok:

www.jaffadok.nl/columns/veolia-onder-druk-door-rol-in-israels-schendingen-van-rechten-van-palestijnen

www.jaffadok.nl/columns/de-boycot-beweging-heeft-palestijnen-sterker-gemaakt-zegt-medeoprichter-adnan-ramadan