Yaalon: “Radicalisering, geweld en racisme in Israël”

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 21 mei 2016

Nieuws van 21 mei 2016

De teruggetreden minister van Defensie kiest krasse termen. Oud-premier Ehud Barak: “fascisme”

Yaalon en Barak: “fascisme”

Oud-minister van Defensie Moshe Yaalon over regering Netanyahoe in nieuwe samenstelling: “Extremistische en gevaarlijke krachten hebben de Likoed partij overgenomen.” Hij suggereert dat hij in het kabinet grote meningsverschillen met de premier (en andere kabinetsleden) kreeg en daarna de strijd aanging met “radicalisering, geweld en racisme in de Israëlische maatschappij“.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21 mei 2016)

Israëlische kranten citeren daarnaast de vroegere premier van de Arbeiderspartij: “Former Prime Minister and Defense Minister Ehud Barak on Friday blasted the government as “fascist

(Israel National News, 20 mei 2016)

Nb: Op de achtergrond speelt ook spanning tussen enerzijds politici en topmilitairen die vrezen voor een radicaal en geïsoleerd Israël (onder wie Herzog en Yaalon) en anderzijds politici zoals Netanyahoe die meedrijven met radicale en deels anarchistische kolonisten en ultra-othodoxen. Deze laatste groepen krijgen geleidelijk ook sterkere posities in het leger en de politie.

Herzog en Netanyahoe onderhandelden over Arabisch Vredesvoorstel-2002

Nu de extreem rechtse partij van Avigdor Liberman tot het kabinet is toegetreden en niet de Zionist Union van Isaac Herzog, doe die laatste een boekje open over wat er zich daaraan voorafgaande heeft afgespeeld: “Herzog revealed on Saturday that both he and Prime Minister Benjamin Netanyahu held a number of discussions over the past several months concerning the so called “Arab Peace Initiative,” expressing his desire to move on favorable aspects of the plan that “would have undoubtedly changed the face of the region.”

(Jerusalem Post, 21 mei 2016)

Aanlyse. Deze uitspraak van Herzog betekent dat er ook binnen de Likoed partij van Netanyahoe (die hem dus nu heeft laten vallen) een sterke stroming moet zijn die van mening is dat Israël niet ontkomt aan nieuwe onderhandelingen. In dit soort situaties komt steeds weer het van Saoedie-Arabië afkomstige ‘Arabisch Vredesvoorstel’ op tafel (het API: Arab Peace Initiative). Dit plan werd in 2002 door de Arabische Liga naar voren gebracht. Het mikt op een tweestaten oplossing waarbij de grenzen van 1967 uitgangspunt zijn, maar waarbij de mogelijkheid wordt open gehouden van uitruil (“landswap”) van gebieden over en weer. Die uitruil zou in de praktijk zeer waarschijnlijk neerkomen op het gedwongen “afstoten” van 300.000 Palestijnen met Israëlische staatsburgerschap. Ook andere elementen van het API 2002 zouden waarschijnlijk niet zonder geweld kunnen worden doorgevoerd.

“Gematigde” Arabische staten bereid te sleutelen aan API-2002

Zodra men Tony Blair dreigt te vergeten, duikt hij weer op.

Er komen signalen van de autoritaire Arabische regiems dat zij langs de lijnen van het API zouden willen onderhandelen en waarbij zij kennelijk tot verdere concessies bereid zijn. De Engelse oud-premier Blair heeft hierbij onder anderen als boodschapper gefungeerd.

Arab countries including Saudi Arabia, the Gulf states, Jordan and Egypt, are prepared to discuss with Israel changes to the Saudi peace initiative in order to resume peace talks between Israel and the Palestinian Authority (PA)“.

(Israel National News, 21 mei 2016)

achtergrond:

http://jaffadok.nl/arabisch-vredesinitiatief-2002/