Voorstel staatsburgerschap van Palestijnse staat

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 13 mei 2015

Nieuws van 13 mei 2015

Doordacht voorstel zet PLO centraal ten koste van PA en ‘Oslo’. Meerderheid Palestijnen nu in diaspora. Leger valt Jenin aan. Obama voedt geen illusies.

Obama sceptisch

Ook de vluchtelingen in kamp Yarmouk maken zich weinig illusies

President Obama heeft zich gisteren weinig positief uitgelaten over het vredesproces. Sprekend over de tweestaten oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict zei hij: “that he has not given up hope for a two-state solution to the Israel-Palestinian conflict but said tensions in the region and “serious questions about overall commitment” have made progress difficult.” Hij leek niet uit te zijn op het nemen van het voortouw voor weer een nieuwe gespreksronde: “It’s no secret that we now have a very difficult path forward. As a result, the United States is taking a hard look at our approach to the conflict. We look to the new Israeli government and the Palestinians to demonstrate – through policies and actions – a genuine commitment to a two-state solution,”.

http://www.jpost.com/Breaking-News/Obama-sees-difficult-path-on-Israel-Palestinian-conflict-402909

Meerderheid Palestijnen nu in diaspora

Het Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) bracht gisteren cijfers over demografie naar buiten: de aantallen Palestijnen in en buiten Israël en de bezette gebieden, per eind 2014. Wereldwijd waren er op dat moment 12,1 miljoen Palestijnen. Daarvan 2,8 miljoen in de Westelijke Jordaanoever en 1,8 miljoen in de Gazastrook. Van deze 4,6 miljoen heeft 43,1 % de vluchtelingenstatus. Er leven dus 7,5 miljoen Palestijnen in de diaspora. De meerderheid daarvan woont in vluchtelingenkampen in Jordanië, Libanon en Syrië.

Palestijnen in 1948: minderheid had geluk en werd 2e rangs staatsburger in Israël

Het aantal Palestijnen met Israëlisch staatsburgerschap ligt momenteel op 1,4 tot 1,5 miljoen. Dat is zo’n 20 % van de bevolking van Israël (in die cijfers tellen joden in bezet gebied mee). Dat is exclusief de Palestijnen in het door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem; zij vormen daar 37 % van de bevolking. Van hen leeft 75 % onder de armoedegrens en woont 40 % in huizen die permanent gevaar lopen te worden verwoest omdat zij gebouwd/verbouwd zouden zijn ‘without permit’. Tussen september 2000 (begin van de tweede Palestijnse volksopstand) en eind 2014 zijn 10.062 Palestijnen gedood in de “continuous efforts to build a state”. Dat wil zeggen, voornamelijk door acties van het Israëlische leger.

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=765378

Staatsburgerschap Palestijnse staat voor Palestijnen

Ma’an News van vandaag brengt een opvallend artikel van Fateh Azzam, onder andere verbonden aan de denktank Al-Shabaka en in het verleden directeur van al-Haq. Azzam stelt voor dat de vertegenwoordiger van de Palestijnen wereldwijd, de PLO, begint met de voorbereiding van het verlenen van staatsburgerschap aan alle Palestijnen die daarvoor kiezen. Ongeacht of zij wel of niet in bezet gebied of daar buiten wonen en ongeacht of zij al dan niet de vluchtelingenstatus hebben. Het voorstel is fundamenteel omdat het het uitgaat van “het creëren van (juridische) feiten op de grond” en daarbij voortbouwt op de vorderingen die de staat Palestina in de internationale arena de laatste jaren heeft gemaakt.

“So that we don’t forget the sacred right to return”, muur in Jenin

In het artikel wordt gesteld dat het verlenen van staatsburgerschap zal moeten worden voorbereid door het sluiten van bilaterale verdragen tussen de PLO en de landen waar Palestijnen wonen. Het wordt aannemelijk gemaakt dat op politieke gronden dat proces het beste kan beginnen in Europa. Het recht op terugkeer van de Palestijnen (ook naar plaatsen binnen de ‘groene lijn’ in Israël) wordt door de geschetste strategie niet verzwakt maar waarschijnlijk versterkt. Dat recht is gebaseerd op artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en resolutie 194 van de Algemene vergadering van de VN.

Opvallende aspecten van deze strategie zijn verder, a) het gegeven dat hiermee de terugkeer van vluchtelingen uit de onderhandelingssfeer van het Osloproces wordt gehaald waarin het nu zit en b) dat het duidelijk maakt dat het primaat op het gebied van de staatsvorming ligt bij de PLO en niet bij de Palestijnse Autoriteit, die bestaat bij de gratie van de PLO en de Oslo Akkoorden.

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=765368

Leger valt wijken in Jenin aan

Het Israëlische leger heeft vannacht een reeks wijken en voorstadjes van Jenin, in de bezette Westelijke Jordaanoever aangevallen. Bij de zuidelijke toegangsweg werd een militaire controlepost ingericht. De stad Jenin zelf werd bestormd. Bij verplaatsbare controleposten werden Palestijnen aangehouden en hun auto’s doorzocht. Volgens Palestine Information Center (13/05) gebeurde dat bij de toegangswegen naar Yabod, Qabatiya, Anza, en Arrab.

bronnen:

Ma’an News

Jerusalem Post

Palestine Information Center

achtergrond:

http://jaffadok.nl/plo-pnc/

http://jaffadok.nl/palestijnse-staat/