Rivlin, Netanyahoe zetten Palestijnse leiders onder druk

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 20 juni 2015

Nieuws van 20 juni 2015

Weer een ‘lone wolf’ actief: Israël wil definitie van ‘terrorisme’ doorzetten. Frankrijk manoeuvreert verder in de luwte van Washington.

Weer ‘lone wolf’-aanval in Westelijke Jordaanoever

In Israël is opschudding ontstaan over wat een terroristische aanslag door een ‘lone wolf’ wordt genoemd. Twee kolonisten werden aangevallen, van wie er een het niet overleefde. Dit soort geweld door Palestijnen wekt grote onrust omdat het – waarschijnlijk ook in dit geval – gaat om Palestijnen die alleen handelen. Alle Israëlische veiligheidsmaatregelen zijn gericht op organisaties, zoals Hamas. Dat geldt ook voor de informatie van de inlichtingendiensten en voor de samenwerking met de Palestijnse Autoriteit.

President Reuven Rivlin

President Rivlin en premier Netanyahoe legden snel na het incident verklaringen af. Rivlin noemde het, “Another step in the quiet and serious escalation in acts of terrorism we have witnessed in recent months.” Opvallend was dat Rivlin de Palestijnse leiders opriep zich van deze daden te distantiëren. Hij richtte die oproep niet alleen tot de leiders van de Palestijnse Autoriteit (in feite in de Westelijke Jordaanoever) maar ook tot de Palestijnse leiders in Israël zelf: “There should be heard clear and decisive condemnation of such criminal acts from both the Arab leadership, which bears responsibility for actions of terrorism emanating from its territory, as well as from the leaders of the Arab community in Israel.”

Rivlin, die in het westen wordt gepresenteerd als een gematigde zionist die in Israël een brug wil slaan naar de ‘Arabs’, legt met zijn verklaring de verantwoordelijkheid bij het Palestijnse leiderschap in de bezette Westbank. Tegelijk betrekt hij de Israëlische Palestijnen bij wat hij kwalificeerd als “terrorisme”. Indirect wordt op de leiders van de Palestijns-Arabische politieke partijen in Israël druk uitgeoefend om de Israëlische definitie van ‘terrorisme’ over te nemen. De spanning zit hem in het gegeven dat voor veel Palestijnen dit soort daden worden gezien als wanhoopsdaden in een situatie die geen ruimte laat voor andere vormen van verzet.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4670424,00.html

en:

http://www.jpost.com/Breaking-News/Rivlin-on-shooting-attack-Arab-leadership-should-strongly-condemn-such-criminal-acts-406578

Frankrijk gaat door met internationalisering vredesoverleg

De Franse minister van Buitenlandse Zaken bezoekt dit weekend het Midden-Oosten om vorderingen te maken met Parijse voorstellen om het vredesoverleg een nieuwe impuls te geven. Frankrijk probeert dit al enkele maanden, maar stuit onder meer op Amerikaanse passiviteit. De VS willen kennelijk geen actie ondernemen en geen overleg met Israël op het hoogste niveau, zolang er nog onderhandeld wordt met Iran. Zoals bekend verzet Israël zich tegen een overeenkomst met Iran en intervenieert daartoe ook in de Amerikaanse binnenlandse politiek. Een minister uit het Israëlische kabinet heeft het Franse initiatief  “contraproductief” genoemd.

Een onderdeel van het Franse voorstel is het stellen door de Veiligheidsraad van een deadline voor overeenstemming over een Palestijnse staat (gesproken wordt over 2017). Dat betekent in feite dat het conflict wordt geïnternationaliseerd. Het toezicht op de voortgang verschuift van de VS naar de Veiligheidsraad. Een van de permanente leden daarvan is Frankrijk. Het land zou, met de EU achter zich, dan een grotere rol kunnen gaan spelen. Frankrijk probeert nu belangrijke Arabische landen voor zijn voorstellen te winnen. Niet echt duidelijk is in hoeverre de regering Obama werkelijk tegenstander is van het nemen van initiatief door de Fransen.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4670428,00.html