Religies

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 12 oktober 2012

In dit subhoofdstuk worden de islam en het christendom behandeld. Van de islam worden in het kort enkele hoofdpunten geschetst en vervolgens specifiek de islam in Palestina/Israël. Een tweede artikel gaat in op de enkele hoofdpunten van het christendom in vergelijking met de islam. Vervolgens het christendom in Palestina/Israël. Een derde artikel zal enkele bijzondere secten in Palestina/Israël behandelen, die door veel moslims en christenen als niet (helemaal) islamitisch respectievelijk christelijk worden beschouwd.