Obama sceptisch op Nakba Dag

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 15 mei 2015

Nieuws van 15 mei 2015

‘Nakba Dag’ laat fundamenteel verschil van visie op de geschiedenis zien. Franse diplomatie manoeuvreert verder. Obama sceptisch.

(Ook) Israëlische Palestijnen herdenken de ‘nakba’

Nakba herdenking gisteren in Bethlehem, vooruitlopend op vrijdag

Ook in Israël wordt de Dag van de Catastrofe herdacht: de ‘nakba’ die refereert aan de verdrijving van 750.000 oorspronkelijke, niet-joodse bewoners van Palestina in 1948. De herdenking vindt plaats overal waar Palestijnen wonen, zowel in de bezette gebieden als in de diaspora buiten Israël/Palestina. In joods-Israël is de herdenking zeer omstreden en wordt die gezien als een ondermijning van het joodse karakter van de staat. Het wezenlijke verschil is dat Israël geen verantwoordelijkheid erkent voor deze etnische zuivering en niets te maken wil hebben met de gevolgen daarvan (de miljoenen vluchtelingen en hun nakomelingen).

De politie in Israël is paraat (Jpost): “ready to counter any violence after Friday prayers at mosques in Israel and the territories (de bezette gebieden).” In het noorden van Israël werd een bijeenkomst toegestaan, die wordt georganiseerd door een islamitische beweging, de Northern Branch of the Islamic Movement in Israel. Nakba Dag valt dit jaar op vrijdag, daarom werden verschillende bijeenkomsten al de afgelopen dagen gehouden.

Obama: peace ‘seems distant now’

President Obama heeft zich sceptisch uitgelaten over hernieuwd overleg tussen de Palestijnse Autoriteit (PA) en de Israëlische regering. Hij sprak openlijk zijn twijfel uit over sommige ministers in die regering (Haaretz): “he isn’t enthused by the position of some members of the new Israeli government concerning a two-state peace deal with the Palestinians.” Obama zei dat de twee-staten oplossing essentieel is: “the two-state solution is vital for ensuring the “long-term security of Israel as a democratic and Jewish state.” In de regeringsverklaring van het nieuwe Israëlische kabinet staat daarover slechts: “the government will advance the diplomatic process and will strive for a peace agreement with the Palestinians and with all of our neighbors.” Een Palestijnse staat wordt niet genoemd. Obama: “That prospect seems distant now”.

Kinderen beschoten bij Ramallah. Gevechten in Nabloes.

Vannacht: bidden bij Jozefs graf met scherpschutters op de daken

Tijdens ongeregeldheden in de buurt van Ramallah heeft het Israëlische leger met scherp geschoten op kinderen. Drie kinderen werden naar ziekenhuizen gebracht. Zes kinderen, jonger dan tien jaar werden door het leger meegevoerd naar de nabij gelegen joodse nederzetting Psagot. Volgens Maan News werden de kinderen in een hinderlaag gelokt die door het leger vooraf was opgezet. Het schieten met scherpe, dodelijke munitie is formeel alleen toegestaan in (voor soldaten) levensbedreigende situaties. Volgens mensenrechtenorganisatie Defense for Children International – Palestine, is het met scherp schieten op Palestijnen inmiddels routine geworden (Maan): “Palestinian children routinely come under live fire and excessive force from Israeli forces, according to children’s rights group Defense for Children International – Palestine.”

In Nabloes zijn volgens Ma’an News 21 Palestijnen gewond geraakt tijdens een bezoek door 1.500 gelovige joden aan het graf van Jozef, vanmorgen vroeg. Vannacht al trokken legerjeeps de stad binnen en posteerden sluipschutters zich op daken en rond de heilige plaats. Palestijnse jongeren werden beschoten met scherpe ammunitie, traangas, schokgranaten en rubber kogels.

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=765422

Frankrijk kruipt vooruit met VR-resolutie

Tijdens een bezoek aan Tunesië verklaarde PA-president Mahmoud Abbas dat Frankrijk spoedig een ontwerp-resolutie aan de Veiligheidsraad (VR) zal voorleggen. De PA staat daar positief tegenover, maar blijkbaar moet Abbas ook rekening houden met overleg binnen de Arabische Liga: “We welcome these efforts, but there is an Arab committee that is working on this issue”. De Franse resolutie zou de grenzen van 1967 als ‘referentiepunt’ nemen en ruil van land mogelijk maken. Jeruzalem zou hoofdstad van zowel de joodse als de Palestijnse staat worden. De Palestijnen zouden Israël moeten erkennen als joodse staat. Frankrijk zou momenteel steun zoeken voor de resolutie bij de VS, de EU en de Arabische landen. Israël verwijt Frankrijk onvoldoende overleg met dat land te hebben gevoerd.

Reacties op de aanstaande Iran-overeenkomst

Formeel hebben de VS en de olie-elite van het Arabisch schiereiland overeenstemming bereikt over de komende overeenkomst met Iran (Jpost): “The United States and its Gulf nation allies agree that a nuclear deal with Iran is in their security interests.” Dat is het resultaat van een top met president Obama. In feite is er grote onvrede bij de erfelijke monarchieën. Zij krijgen niet de defensieverdragen met de VS die zij willen, met de daarbij behorende militaire toptechnologie. Daarmee had de president de medewerking van deze staten kunnen ‘kopen’. Een barrière is echter de pro-Israëllobby die via zijn invloed op het Congres niet zal toestaan dat Israëls technologische voorsprong kleiner zal worden.

bronnen:

Ma’an News

Jerusalem Post

Middle East Eye

Haaretz