2Nieuws van 9 februari 2015

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 9 februari 2015

Israël als centrum van het jodendom

Qatar: Israël hoofdprobleem in Midden-Oosten. Israëlische premier: spreekt voor alle joden ter wereld; veiligheid na holocaust was tijdelijk.

Qatar: Israëlisch probleem oorzaak onrust Midden-Oosten

De emir van Qatar in de VN

De Qatarese minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München opmerkelijke uitspraken gedaan. Het probleem (‘major issue’) dat aan de basis ligt van de turbulentie in het Midden-Oosten is de stagnatie in het vredesproces in Israël. Dit staat haaks op de opvatting van veel Westerse regeringen en media. Gisteren ontstond een stevige woordenwisseling tussen de Qatarees en de Israëlische minister Yuval Steinitz. Khalid Mohamed Al-Attiyah zei onder meer: ‘The Israeli-Palestinian peace process, or the conflict, is the main igniter to all the turbulence in the Middle East‘. Hij noemde de onmacht van de Arabische leiders om een oplossing te vinden voor het conflict een van de oorzaken van de ‘Arabische lente’: ‘one of the revolutions’ elements” was the Arab leaders’ failure to deliver‘.

Al-Attiyah wekte de woede van Steinitz op door een vergelijking te maken tussen het streven naar een zuiver islamitische staat en de Israëlische eis erkend te worden als joodse staat: ‘The world is fighting a group calling itself Islamic State, and you want to come and say [you are] a Jewish state‘. Steinitz pareerde door te zeggen: ‘(Qatar) is supporting a Jihadist organization like Hamas or Islamic State‘. Al-Attiyah ontkende dat Hamas een terroristische groepering is: ‘Hamas has two aspects,” he said. “It has a social, political aspect, and another aspect: Resistance. If you lift the occupation, Hamas does not have to fight you. It is a movement of liberation‘.

Qatar is een kleine, zeer rijke staat aan de Perzische Golf. Het is evenals Saoedie-Arabië zeer conservatief in geloofszaken, maar voert een zoveel mogelijk van dat land onafhankelijke buitenlandse politiek. Saoedie-Arabië en Egypte ergeren zich zeer aan bepaalde aspecten van die politiek, zoals openhouden van de kanalen naar Hamas en het steunen van de Egyptische moslimbroeders. Egypte geeft de voorkeur aan de zeer conservatieve en op Saoedie-Arabië georiënteerde salafisten. Qatar staat onder zware druk om zijn politiek te wijzigen. Kennelijk zijn uitspraken als die in München nog mogelijk. Ook vanuit de Palestijnse Autoriteit is de vergelijking tussen joodse staat en ‘islamitisch kalifaat’ recent getrokken.

Live beelden uit München: http://www.jpost.com/Middle-East/WATCH-LIVE-Israeli-Palestinian-and-Qatari-ministers-discuss-region-390361

Netanyahoe: veiligheid Europese joden was maar tijdelijk

Premier Netanyahoe heeft op verkiezingscampagne tot Franse joden in Israël gesproken. Refererend aan de Charlie Hebdo affaire zei hij te verwachten dat honderdduizenden joden de ‘Aliyah’ (emigratie naar Israël) zullen gaan maken. Netanyahoe benadrukt in de campagne steeds sterker dat Israël het centrum is van het joodse leven en voor alle joden ter wereld: ‘Israel is the country of each Jew. I ask you, each of you, to make Aliyah‘. De veiligheid van de Europese joden sinds de Tweede Wereldoorlog was in zijn visie maar tijdelijk. De enige blijvende veiligheid wordt geboden door de joodse staat Israël.

Netanyahoe speecht op 3 maart ‘voor alle joden’

Er wordt zowel in Israël als in de VS druk uitgeoefend op premier Netanyahoe om zijn speech voor het Congres op 3 maart te annuleren. Het alternatief dat hem door Democraten en Republikeinen wordt aangeboden is, een gesprek met leiders van beide partijen achter gesloten deuren. De eerste aanwijzingen uit Israël zijn dat dat aanbod wordt afgeslagen: ‘there’s no doubt that the trip to Washington will indeed occur. What will be in the trip? We don’t know yet‘.

De premier speelt hoog spel met de loyaliteit van de Democraten in Washington. Los van de vraag wat hij op 3 maart uiteindelijk precies komt doen, werpt hij zich op als de leider van alle joden (strikt genomen ook van de joodse lobbyisten en de joodse kiezers in de VS). De premier verklaarde: ‘I will go to Congress like I went to Paris – to speak for all Jews‘. En: ‘I went to Paris not just as the prime minister of Israel but as a representative of the entire Jewish people‘.

Jemen: relevant voor Israëlisch-Palestijns conflict

Jemen was aantrekkelijk voor toeristen

In het aan de zuidrand van het Arabisch Schiereiland gelegen Jemen hebben de shiitische Houthis de macht overgenomen. Het is een fase in een strijd die al decennia gaande is en de laatste jaren, vooral sinds de zomer van vorig jaar, is opgevlamd. De Houthis hebben de door soenniten overheerste regering opzij gezet, het parlement ontbonden en de hoofdstad Sanaa ingenomen. De ondersteuning voor de soenniten komt van Saoedie-Arabië (SA) en zijn kleine satellieten aan de Perzische Golf, die verenigd zijn in de Gulf Cooperation Council (GCC). Ook kwam de laatste jaren steun voor de regering in Sanaa van de VS, die een drone-oorlog voerden tegen ‘terroristen’ binnen de soennitische gelederen. Iran steunt de Houthi’s.

Het is niet onwaarschijnlijk dat Jemen een toneel wordt waarop schuivende panelen in het grotere Midden-Oosten zichtbaar worden. Er zijn aanwijzingen (volgens Weinberg, Universiteit Tel Aviv) dat de VS contacten hebben gelegd met de Houthi’s om de soennitische al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) te bestrijden. Deze jihadisten kregen de wind mee toen SA na 11/09/2001 door de VS werd gedwongen om hen in eigen land te vervolgen (wat SA met grote vertraging deed). Met deze link VS-Houthi’s herhaalt zich een patroon dat zich in Irak en Syrië aftekent: de VS geven hogere prioriteit aan de strijd tegen de (soennitische) jihadisten dan aan hun vijandschap met Iran en de mogelijke ergernissen over de nieuwe VS-politiek in SA en Israël.

Deskundigen (zoals ook Uzi Rabi van het Moshe Dayan Center for Middle Eastern Studies) speculeren nu over een komende ‘proxy oorlog’ in Jemen, tussen Iran en Saoedie-Arabië plus de GCC. SA heeft in 2009 al geprobeerd militair in te grijpen maar werd vernederend teruggejaagd. Het afgelopen driekwart jaar, de periode waarin de Houthi’s hun opmars realiseerden, waren SA en de Golfstaten in beslag genomen door de hen door de VS opgelegde strijd tegen ISIS en door hun diplomatieke strijd tegen Qatar. De Israëlische deskundigen noemen de daardoor ontstane situatie (vanuit hun gezichtshoek) zeer ernstig: ‘In the meantime, much of Yemen fell to Iranian-backed radicals who hate the Gulf states, hate America, and explicitly hate not just Israel but specifically Jews as well. Yemen is bad, bad news these days,’ (Weinberg). Vanuit Israël gezien hebben de zorgen waarschijnlijk vooral te maken met het gegeven dat de strategische waarde van de shiitische staten in de regio (vijanden van Israël: Iran, Syrië, Hezbollah) voor de VS aan het toenemen is.

bronnen:

Haaretz, 09/02

Israelnationalnews, 09/02

Jpost, 08/02

Ynetnews, 09/02

Haaretz,

achtergrond:

http://jaffadok.nl/natie-en-staat/