Nieuws van 8 november 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 8 november 2014

Regering remt Tempelberg-acties af

De Israëlische regering probeert het heft weer in handen te nemen: status quo op Tempelberg blijft. Mohgerini op bezoek; wil Palestijnse staat.

Khair al-Din Rouf Hamdan, uit Kafr Kana overleed vanmorgen

Premier Netanyahoe en vice-premier Moshe Yalon hebben zich beide duidelijk uitgesproken over de status quo op het moslimheiligdom Al-Haram al-Sharif (de Tempelberg). Die status quo behelst dat joden het complex wel mogen bezoeken maar alleen moslims er mogen bidden. Er heeft daarover spoedoverleg plaatsgevonden met Jordanië. Dat land, in de persoon van de koning, ziet volgens het vredesverdrag van 1994 tussen Israël en Jordanië toe op de religieuze belangen van de moslimgelovigen.

Netanyahoe en Yalon, gesteund door onder andere een vooraanstaande rabbi namen ondubbelzinnig afstand van recente provocaties door joodse religieuze ijveraars die de status quo willen veranderen. Deze werden demonstratief gesteund door Knessethleden en zelfs leden van de regering. De Jordaanse koning had zich door binnenlandse druk gedwongen gezien om te verklaren dat ‘Israël een rode lijn had overschreden’. Destabilisering van de Jordaanse monarchie is gevaarlijk voor Israël en schadelijk voor de Amerikaanse belangen in de regio.

Mogherini op bezoek

De nieuwe buitenlandcoördinator van de EU (die ook opereert namens de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden) heeft bij de Israëlische premier aangedrongen op hervatting van het vredesoverleg met als doel een Palestijnse staat. Netanyahoe kon haar meedelen dat het ‘Tempelberg akkoord’ in stand blijft. De premier deed tijdens een gezamenlijke persconferentie twee uitspraken die bij nader inzien opvallend zijn.

1 ‘The neighborhoods [van de agglomeratie Jeruzalem, JS] where Jews live and where we are building, have been in the hands of Israeli governments for the last 50 years. Everyone knows they will remain part of Israel in any peace arrangement, (…)’ Deze formulering kan wijzen op een element dat deel uitmaakte van oudere vredesplannen, waarbij enkele Palestijnse wijken van Jeruzalem in een definitieve regeling onder Palestijnse jurisdictie zouden vallen.

2 ‘The issue is not territory, but Israel’s right to exist and the refusal of others to recognize that, no matter what the border’. En: ‘There can’t be a situation where Europe recognizes a Palestinian state that doesn’t accept Israel as a Jewish state’. Dit betekent dat erkenning van Israël door de Palestijnen niet voldoende is (de PLO deed dat al 25 jaar geleden) maar dat erkenning van Israël als joodse staat voorwaarde is voor een regeling. Erkenning van Israël als joodse staat in een definitieve regeling zou betekenen dat de meer dan één miljoen Israëlische Palestijnen in Israël zelf nimmer gelijke rechten kunnen krijgen.

Meer EU-landen op de wip

Volgens de Wall Street Journal van gisteravond hebben EU-functionarissen en Amerikaanse bronnen gemeld dat meer EU-landen overwegen de Palestijnse staat te erkennen als het vredesoverleg niet wordt hervat. Deze eis tot hervatting is conform de lijn van John Kerry.

Ook in Israël zelf onrust

In Kafr Kana nabij de stad Nazareth in Galilea in het noorden van Israël is een Palestijnse jongeman neergeschoten door de Israëlische politie. Hij overleed vanmorgen. Er is uit protest een algemene staking uitgebroken in dit gebied. De verhouding tussen de overheid en de Palestijnse minderheid in Israël zelf (Israëlische media spreken van ‘Arabs’) is breekbaar. Beide partijen houden volgens analisten al decennialang een ‘rode lijn’ in acht. De aanvallen op de Gazastrook deze zomer hebben ook onder deze Palestijnen tot veel protest geleid. De afgelopen maanden zijn in verband daarmee 700 Israëlische Palestijnen gearresteerd.

In Israël werd vanmorgen bekend dat een Palestijnse arbeider uit de Westoever gisteravond door onbekenden in brand is gestoken. De man is zwaargewond. In Israël werken dagelijks 30.000 Palestijnen van de Westoever met vergunning en ook ongeveer 30.000 zonder vergunning.

bron:

Jerusalem Post, 08/11 en 07/11

maan news, 08/11

Wall Street Journal, 07/11