Nieuws van 6 oktober 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 6 oktober 2014

Israël als gasleverancier

Voor de kust van Israël bevinden zich gas- en olievoorraden. Egypte, Jordanië, Griekenland en Cyprus happen toe. Nu Turkije nog.

Gezamenlijke Grieks-Israëlische oefeningen, 2010 (PressTV)

De Israëlische pers maakt melding van een opmerking van de Amerikaanse vice-president Biden enkele dagen geleden, die tot nu toe niet was opgevallen. Hij refereerde aan de rol die Cyprus graag wil spelen als gasrotonde tussen Israël en Europa. Het gaat vooral om gas uit de velden onder de Middellandse Zee (ook elders in Israël is gas gevonden) dat via een pijplijn op de Europese markt zou kunnen worden gebracht.

De relaties tussen Israël enerzijds en Griekenland en het ‘Griekse deel’ van Cyprus anderzijds zijn de laatste jaren aanzienlijk geïntensiveerd. Voor Cyprus speelt het economisch vooruitzicht op de energiedoorvoer een rol. Ook verbetert daardoor zijn positie ten opzichte van het door Turkije beheerste noordelijke deel van het eiland. Deze ‘kwestie Cyprus’ vergiftigt de verhoudingen in de regio al sinds 1974. De kwestie weerhoudt ook Turkije en Griekenland van verdergaande samenwerking.

Biden speculeert nu op de mogelijkheid dat ook Turkije van het Israëlische gas gebruik zou kunnen maken. Het zou Turkije minder afhankelijk maken van Russisch gas. Verder noemt hij in één adem de mogelijkheid dat mede daardoor de kwestie Cyprus in beweging zou komen. Dat is een Amerikaans belang: ten eerste zou het twee Navoleden verzoenen; ten tweede zou het Rusland economisch verder isoleren van Europa; en ten derde heeft het Amerikaans-Engelse bedrijfsleven hier baat bij.

Recent (augustus j.l.) heeft Egypte aangegeven de British BG Group te willen toestaan gas te importeren uit Israël. In februari dit jaar maakte het Amerikaanse Noble Energy bekend een gasovereenkomst te hebben gesloten met Jordanië over de import van Israëlisch gas.

JNF: verbod landverkoop aan ‘Arabieren’ niet in discussie

Een conflict tussen de Israëlische overheid en het JNF is voor een jaar geparkeerd. Het JNF stort voor 2015 een groot bedrag in de staatskas. Het Joods Nationaal Fonds heeft van oudsher een essentiële rol bij het verwerven en het doen beheren van grond ‘ten behoeve van het joodse volk’ in Israël. Het feitelijke beheer is gedelegeerd aan de Israel Land Administration. Dat levert het JNF een grote inkomstenstroom op. Het JNF heeft een vrij onafhankelijke status ten opzichte van de overheid. In het conflict gaat het erom dat het JNF uit zijn middelen de regering helpt bij het verkleinen van het overheidstekort. Dat tekort is mede ontstaan door de recente verhoging van het defensiebudget. Binnen de bijzondere status van het JNF wordt het beleid gevoerd om grond niet te verkopen aan in Israël wonende Palestijnen. Deze beleidslijn stond in het conflict niet ter discussie.

 

bron:

israelnationalnews, 06/10