Nieuws van 5 januari 2015

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 5 januari 2015

Escalatie tussen Israël en PA zet zich voort

Abbas dreigt weer met Veiligheidsraad. Regering Netanyahoe lobbyt bij Congres: straf PA. ICC optie maakt militairen nerveus.

Tweede poging door PA in VR?

PA president Mahmoud Abbas heeft tijdens een toespraak gezegd dat hij een nieuwe stemming in de Veiligheidsraad (VR) over een Palestijnse resolutie overweegt. De Palestijnse Autoriteit bestudeert die mogelijkheid met de Jordaanse regering. Door de roulatie van tijdelijke leden in de VR zou die raad nu voor de Palestijnen gunstiger zijn samengesteld.

PA: Voltooit Netanyahoe werk van Sharon?

Lnt.-generaal Keith Dayton, naar wie de Palestijnse veiligheidsdiensten wel de ‘Dayton Forces’ worden genoemd

Israëlische regeringsbronnen zeggen dat het land er bij Amerikaanse Congresleden op zal aandringen om de financiering van de PA te stoppen als deze naar het Internationaal Strafhof (ICC) gaat. Het Congres heeft recent een wet aangenomen die het ministerie van Buitenlandse Zaken verbiedt om de financiering van de PA voort te zetten, indien die bij het ICC zaken tegen Israëliërs aanhangig maakt. De Israëlische regering gaat er dus op aandringen die wet ook daadwerkelijk toe te passen. Bij die financiering gaat het om circa $400 miljoen per jaar. Een aanzienlijk deel van dat bedrag gaat naar veiligheidsdiensten of daaraan gerelateerde bestemmingen.

Rechtstreekse lobby door Israël bij de Amerikaanse volksvertegenwoordiging is niet ongebruikelijk. Dat dit nu vooraf wordt aangekondigd heeft mogelijk met de verkiezingen in Israël te maken. De betreffende wet is scherp geformuleerd, in die zin dat de president een financieringsverbod niet kan ‘overrulen’. Beide kamers van het Congres – Senaat en Huis van Afgevaardigden – worden vanaf deze maand beheerst door Republikeinen. Dit is een signaal dat Israël de confrontatie met de Amerikaanse president in de laatste twee jaar van zijn presidentschap niet schuwt.

Arabische landen hebben in het verleden gezegd dat zij in een dergelijke situatie een financieel vangnet voor de PA zullen spannen. De VS gaan er (volgens Haaretz) vanuit dat zij dat niet of slechts gedeeltelijk waar zullen maken. Als de PA inderdaad een klacht tegen tenminste één Israëliër indient bij het ICC en de VS de geldstroom zouden stoppen, dan betekent dat het einde van de PA in zijn huidige vorm. Na de vernietiging van de PA als voorloper van een moderne overheid tijdens de tweede Palestijnse volksopstand (2000-2005) onder toenmalige premier Sharon, zou dit waarschijnlijk de fatale slag zijn voor een ‘Palestijnse overheid’.

Zoals Jaffadok eerder berichtte zijn er geluiden uit het Palestijnse veiligheidsapparaat die suggereren dat vanuit die organen de samenwerking met Israël hoe dan ook zal worden voortgezet. Israëlische ministers zouden al overleg hebben gevoerd met Mohammed Dahlan, voorheen een belangrijke schakel tussen de Amerikaanse en de Palestijnse veiligheidsdiensten (http://jaffadok.nl/nieuws-van-4-januari-2015/). Israëlische regeringsbronnen hebben meegedeeld dat de regering geen belang heeft bij een beeindiging van de veiligheidscoördinatie of bij de volledige ineenstorting van de PA. Israël richt zich met zijn dreigingen vooral op de huidige leiding.

ICC werpt schaduw vooruit

Gaza Beach, september 2014, na het vertrek van de Givati Brigade (ActiveStills, 972.org)

Binnen het Israëlische leger is onrust ontstaan over mogelijke juridische stappen door het ICC later dit jaar. De openbare aanklager van het ICC zou naar aanleiding van een klacht van de PA een onderzoek naar individuele militairen kunnen aankondigen wegens vermeende oorlogsmisdaden. De aanklager zou zo’n zaak kunnen laten rusten indien het land zelf, Israël dus, een voldoende geacht onderzoek instelt. De juridische dienst van het leger meent dat daarop moet worden geanticipeerd: zelf alvast een onderzoek instellen, ook al is het stilzwijgende doel daarvan om de betrokkenen vrij te pleiten. Het zou dan met name gaan om militairen van de Givati Brigade. Dit deel van het leger, een elitekorps dat in Israël in hoog aanzien staat, wil echter zelfs de schijn vermijden dat zij in de beklaagdenbank thuishoren. De nationaal-religieuze politicus en minister Naftali Bennett verdedigt nu nadrukkelijk de ‘eer’ van de Givati Brigade en maakt daar zo een politieke zaak van, lang voordat het ICC in het spel is.

bronnen:

Jpost, 05/01 en 04/01

Al Jazeera, 05/01

Haaretz, 05/01

achtergrond:

http://jaffadok.nl/externe-hulp/