Nieuws van 4 december 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 4 december 2014

Israël tot 17 maart gesloten

De verkiezingen zijn op 17 maart volgend jaar. Sommige Israëlische media vrezen navelstaren door de politici terwijl de wereld doordraait.

Verkiezingen

De verkiezingen in Israël, door een deel van het kabinet onnodig genoemd, zullen plaatsvinden op 17 maart 2015. In de eerste speeches duikt de sociale kwestie op. De parlementaire behandeling van het wetsontwerp betreffende het joodse karakter van de staat zal zeer waarschijnlijk worden opgeschort. De Israëlische Palestijnen mengen zich nauwelijks in dit publieke debat.

Scheidslijn in Israël

Lapid, politicus en televisiester

De verkiezingscampagne gaat zijn tweede dag in met een aanval van oppositeleider Jair Lapid op premier Netanyahoe. Hij geeft daarin aan wat zijn thema’s zijn en waar naar zijn mening blijkbaar de scheidlijnen liggen in de Israëlische maatschappij (los van de Israëlische Palestijnen, van wie het opkomstpercentage bij verkiezingen al jarenlang daalt). De premier blokkeerde volgens Lapid met zijn verzet tegen de begroting budgetverhogingen voor onderwijs en gezondheidszorg (en defensie voegde hij er aan toe, een must voor een Israëlisch politicus). Netanyahoe hield ook plannen tegen voor een verhoging van de minimum salarissen in de overheidssector en plannen om de huisvestingskosten te verlagen voor jongeren.

Lapid viel de premier ook aan op het punt van de internationale betrekkingen van Israël. Met name het ‘weglopen’ voor een internationaal initiatief tijdens de aanval op de Gazastrook, dat had kunnen leiden tot de demilitarisering van dit gebied. Hij doelt hier op een initiatief van de Amerikanen dat Israël in samenwerking met Egypte heeft doen stranden. In het algemeen bekritiseerde hij de wijze waarop de premier omgaat met de relatie met ‘onze belangrijkste bondgenoot’, de Verenigde Staten. Hij verwijt Netanyahoe, die prat gaat op het feit dat hij in de VS heeft gewoond en weet ‘hoe het daar werkt’, dat hij vooral weet hoe het in de VS dertig jaar geleden werkte: ‘you are so disconnected that you believe the US is still living in the eighties. You used to understand America but America changed and you’re disconnected‘. Nb: Het geen oog meer hebben voor de wereld om Israël heen, is een thema dat geregeld terugkomt bij Israëlische commentatoren en vooral bij liberale joden in de VS.

Internationaal: ‘de wereld draait door’

Commentatoren in de minder rechtse Jerusalem Post en de in Israël als links beschouwde Haaretz waarschuwen de politieke klasse ervoor te denken dat de VS en Europa passief zullen afwachten wat de verkiezingsuitslag medio maart zal opleveren. Deze media gaan er zonder meer vanuit dat zowel de VS als de EU hopen dat de havik Netanyahoe verlies zal lijden. De ‘Post’ merkt verder op dat Israël er voor moet zorgen om bij het internationale bedrijfsleven zijn imago van stabiliteit overeind moet houden nu politici zich scherp gaan profileren. De krant wijst wat dat laatste betreft op het gevaar dat schuilt in het wetsontwerp over het joodse karakter (boven het democratische karakter) van de staat. In Europa zullen parlementen naar verwachting blijven opschuiven naar een kritische benadering van Israël.

Haaretz suggereert informatie te hebben over de benadering van Washington in de komende maanden. Ook daar: men wil Netanyahoe ondermijnen. De Amerikaanse regering zou echter vrezen dat een openlijke aanval de gelederen in Israël juist doet sluiten rond de regeringsleider. Daarom zou nu worden overwogen om zonder grote retoriek concrete tegenmaatregelen te nemen in verband met de voortgaande bouw in nederzettingen in bezet en geannexeerd (Oost-Jeruzalem) gebied. Een van de maatregelen in discussie zou zijn, het zich onthouden van stemming bij voor Israël niet gunstige voorstellen in de Veiligheidsraad.

Emoties en symboliek in Australië

Bob Carr in de Sunshinecoastdaily

Enkele Australische parlementsleden hebben de regering gevraagd om de Palestijnse staat te erkennen. Dat was om de internationale dag van de solidariteit met het Palestijnse volk te markeren. De voorzitter van de Australia/Israel & Jewish Affairs Council wees er op dat het om een zeer kleine minderheid in het parlement ging. Dat was inderdaad zo. Anderzijds blijkt uit onderzoeken dat 56% van de Australiërs ervoor is om de Palestijnse staat te erkennen.

Veel kritiek is er op Bob Carr, de minister van Buitenlandse Zaken in de vorige Labourregering. Tientallen jaren geleden richtte hij de ‘Labor Friends of Israel group’ op. Nu maakte hij bekend beschermheer te zijn geworden van de ‘Labor Friends of Palestine group’. Zijn motief was vooral dat Israël zich in de richting van een apartheidsstaat zou bewegen als gevolg van de ‘takeover of Zionism by the fanatics‘.

België

Het Belgische parlement stemt volgende week over het eventueel erkennen van de Palestijnse staat.

bron:

J(erusalem)post, 04/12

haaretz, 04/12 en 03/12

israelnationalnews, 04/11