Nieuws van 3 september 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 1 september 2014

Abbas beweegt richting Strafhof

Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit lijkt een scherpere koers te kiezen. Hanan Ashrawi doet in New York uitspraken in die richting.

Hanan Ashrawi

Volgens Ashrawi, al decennia een prominente figuur in de Palestijnse politieke leiding, is 50-daagse oorlog van Israël met de ‘Palestijnse militanten’ in Gaza een ‘game changer’. Dit zou Mahmoud Abbas ervan hebben overtuigd dat het door Amerika geleide vredesproces op de plank gelegd moet worden. Abbas zou van mening zijn dat de Palestijnse Autoriteit (PA) de vraag of Israël oorlogsmisdaden heeft gepleegd moet voorleggen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Zelfs als dat de VS zou tarten (‘defy’).

Abbas heeft het imago aan de leiband van de VS en indirect van Israël te lopen. Onder Palestijnen wordt hem verweten dat zijn strikte afwijzing van gewapend verzet nooit concessies heeft opgeleverd in de vredesbesprekingen. Bovendien wordt hij verantwoordelijk gehouden voor de samenwerking tussen de Palestijnse en Israëlische geheime diensten en hun strijd tegen Hamas. Zijn binnenlandse positie is recent versterkt door de politieke samenwerking met Hamas, de ‘eenheidsregering’. Het Westen en Egypte hebben hem nodig in de follow-up van de Gaza-oorlog.

Abbas zond Ashrawi die als lid van het uitvoerend comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) altijd een wat steviger standpunt heeft ingenomen, als afgezand naar New York (VN) en Washington (Amerikaanse regering), kennelijk om een hardere lijn te presenteren.

De PA zou willen dat de Veiligheidsraad (VR) deze maand een resolutie aanneemt die Israël opdraagt binnen drie jaar een einde te maken aan de bezetting. Ook, aldus Ashrawi, al zal de VS zo’n resolutie waarschijnlijk blokkeren. Tevens wil de PA volgens haar toetreden tot het verdrag dat het Internationaal Strafhof (IS) regelt. Dat zou een eerste stap zijn voor een aanklacht tegen Israël bij het IS. Dit is voor Israël en (tot nu toe) voor de VS onaanvaardbaar. De Amerikaanse regering had tot vanmorgen nog geen commentaar geleverd.

Een van de politieke belemmeringen voor toetreding van de PA tot het IS was de tegenstand van het gewapend verzet, met name Hamas. Als de PA toetreedt tot het IS valt de PA zelf ook onder de jurisdictie van het Hof en kan bijvoorbeeld Israël een ‘tegenklacht’ indienen tegen Hamas wegens oorlogsmisdaden (in casu de raketten en mortieren op burgers). Ashrawi bevestigde (wat al enkele weken rondzingt) dat alle ‘militanten’ nu akkoord zijn met de stap richting IS.

(Nb: Een tweede weg waarlangs het IS een aanklacht tegen Israël in behandeling zou kunnen nemen loopt via de VR; dat is echter in de praktijk uitgesloten door de Amerikaanse opstelling in deze.)

 

bron:

New York Times, 2/3 september