Nieuws van 24 december 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 24 december 2014

Lieberman: EU-dreiging is serieus

Avigdor Lieberman probeert zich in het politieke midden te positioneren: Palestijnen ruilen tegen joden. Abbas, Erekat: ‘two cats on a hot tin roof’

Lieberman: EU tegemoet komen

Lieberman in 2011; toen nog niet erg ‘staatsman-like’

Uit een uitgelekte toespraak aan de Universiteit van Tel Aviv blijkt dat minister van Buitenlandse Zaken, tot voor enkele jaren ‘de uitsmijter uit Moldavië’, zich verder profileert als een staatsman die luistert naar de signalen uit de Westerse hoofdsteden. Netanyahoe’s beleid van de status quo, het ‘tijdrekken en doorbouwen aan nederzettingen’, werkt niet meer. Lieberman verwijst met name naar de ontwikkelingen in Europa. De groeiende  kritiek op Israël noodzaakt tot het nemen van moeilijke stappen. Lieberman hekelt ook zijn concurrent in de verkiezingen, Naftali Bennett. Die pleit ervoor om de A- en B-gebieden uit de Oslo Akkoorden (minder dan 10% van groot-Israël) aan de PA over te dragen. De rest van de Westelijke Jordaanoever wordt in zijn visie geannexeerd. De Arbeiderspartij is volgens Lieberman naïef en geeft de veiligheid weg.

Lieberman stelt dat Israël kwetsbaar is voor problemen in de economische relatie met de EU. Daarom moet er een vredesovereenkomst komen: ‘We have to reach a peace agreement – not because of the Palestinians or the Arabs, but because of the Jews () our largest market is the European Union. Also in export and also import‘. Zijn plan behelst het bij het PA-gebied voegen van de ‘Triangle’ (een door Israëlische joden altijd als onaantrekkelijk beschouwd gebied in Israël) in ruil voor de grote nederzettingen. Nb: Dit plan is al in verschillende versies op internationaal niveau aan de orde geweest en vermoedelijk alleen met een zeer autoritaire aanpak, zo niet met geweld te realiseren. Lieberman hintte, zoals vaker de laatste tijd, op steun van ‘gematigde Arabische landen’ (d.w.z. Saoedie-Arabië, Egypte en Jordanië).

Kiezersgunst: uitbreiding nederzettingen

Het demissionaire Israëlische kabinet heeft forse bedragen ter beschikking gesteld voor publieke werken zoals openbare gebouwen en wegen in de nederzettingen. De afgetreden minister van Financiën Lapid, had dit eerder tegengehouden omdat hij deze bedragen ten goede had willen laten komen van de middengroepen. Er komt ook een ‘toeristencentrum’ in een van de nederzettingen. De oppositie beschuldigt de zittende regering ervan de kiezersgunst te kopen.

Abbas: stevige taal vandaag

President Abbas van de PA heeft volgens Maan News van vandaag gezegd dat de PA de banden met Israël zal verbreken als de ontwerp-resolutie van de PA het niet haalt in de VR: ‘In case of failure, we will no more deal with the Israeli government which will then be obliged to assume its responsibilities as an occupier.‘ Ook benadrukte hij dat ‘Palestine will ultimately regain its independence with East Jerusalem as its capital.‘ De bekende tekst van de resolutie schept onduidelijkheid over de status van Jeruzalem in de toekomstvisie van de PA.

PA’s Erekat schept verdere verwarring

De Palestijnse onderhandelaar Erekat heeft volgens Maan News en Israel National News gezegd dat de door de Palestijnse Autoriteit (PA) opgestelde Veiligheidsraad-resolutie nog in de laatste week van het jaar in stemming zal komen. De PA zou zelf nog enkele amendementen hebben aangebracht. De uitlatingen van Erekat en Abbas komen na kritiek vanuit de PLO en de PA over de gang van zaken rond de resolutie en de inhoud daarvan.

Hamas: geen consensus over VR-resolutie

Ezzat al-Resheq van het politieke bureau van Hamas heeft zich negatief uitgelaten over het feit dat de PA zijn resolutie (via Jordanië) bij de VR heeft ingediend zonder overleg met ‘de facties’ (zoals Hamas). Inmiddels heeft het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP) het alsnog indienen van amendementen bekritiseerd en de PA opgeroepen de resolutie in te trekken. Maan News citeert: ‘They have been presenting it before the political bazaar at international level for bids, then they claim they are making amendments as if it has been submitted by others.

bron:

maan news, 24/12

israelnationalnews, 24/12 en 23/12

presstv, 24/12

palinfo, 24/12