Nieuws van 20 oktober 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 19 oktober 2014

Gazahulp: Sprong in het duister?

Miljarden zijn toegezegd voor de wederopbouw. Maar er is ‘monitoring’ en ingewikkelde voorwaarden en geen garantie dat Israël niet weer toeslaat.

UNWRA-school in de Gazastrook: afhankelijk van het ‘Gaza Reconstruction Mechanism’

Zowel binnen de Verenigde Naties als bij de Palestijnse regering in Ramallah zijn er grote twijfels over de vraag of de hulp wel door de politieke bureaucratie heen de bevolking kan bereiken. Zowel Egypte als Israël hebben aan de rem gehangen waar het ging om het snel en efficiënt ter plaatse afleveren van cement en andere bouwmaterialen, electriciteitsgeneratoren, drinkwaterzuiveringsapparatuur en tientallen andere dringend noodzakelijke goederen.

Het argument was ‘het risico dat de geleverde goederen door Hamas gebruikt zouden worden voor militaire aanwendingen’. Andere partijen zoals de VS, de EU, Saoedie-Arabië en de Golfstaten die grotendeels op de lijn van Israël en Egypte zitten, hebben op procedures aangedrongen om ervoor te zorgen dat alle hulp zou lopen via de Palestijnse Autoriteit (PA). Dit inefficiënte, deels corrupte en met Israël samenwerkende bestuursorgaan in de Westelijke Jordaanoever is voor de VS en de EU de mogelijkheid om niet in direct contact te hoeven treden met Hamas. Hamas wordt door hen als een terroristische organisatie beschouwd.

Tot de bureaucratie behoren bijvoorbeeld personeel en videocamera’s die bij de distributiepunten voor bouwmaterialen de gang van zaken moeten ‘monitoren’. De politieke wereld van wantrouwen en onwil die hierachter steekt staat haaks op de reële ellende op de grond waarin volgens de VN en particuliere hulporganisaties snel voorzien zou moet worden. Een centrale database zal alle materialen moeten volgen. Deze database is aangesloten op een PA-instantie in Ramallah en is beschikbaar voor de Israëlische geheime dienst.

Bij de toepassing van dit ‘Gaza Reconstruction Mechanism’ hebben ‘zorgen over de Israëlische veiligheidsbelangen’ prioriteit. De verwachting is dat Israël bij grote projecten in feite zal kunnen beslissen over de keuze van leveranciers. De Palestijnse niet-gouvernementele organisatie (ngo) Al Shabaka en de internationale ngo Oxfam hebben hun zorgen geuit over de prioriteit die politiek maneuvreren heeft boven de noodzakelijke wederopbouw.

Al Shabaka wijst er daarnaast op dat Israël zich niet heeft hoeven committeren aan afspraken die een nieuwe aanval op de Gazastrook in de komende jaren uitsluiten.

bron:

aljazeera, 19/10