Nieuws van 2 januari 2015

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 2 januari 2015

Joodse staat met niet-joodse meerderheid

Spectaculaire cijfers Palestijns statistiek bureau. Binnenkort 10% van het land voor meerderheid van niet-joden?

Demografie: strijd over de cijfers

Het Palestijnse Centraal Bureau voor Statistiek (PCBS) heeft op basis van recente gegevens een bevolkingsprognose bekend gemaakt. Er zijn volgens deze cijfers 12, 1 miljoen Palestijnen wereldwijd, 4,6 miljoen in de Westoever en de Gazastrook, 1,46 miljoen in Israël (binnen de grenzen van 1967). In 2016 zullen het aantal joden en Palestijnen in Israël+bezette gebieden elkaar evenaren: 6,42 miljoen. Bij de huidige geboortecijfers zijn er in 2020 7.14 niet-joden en 6,87 joden.

De Palestijnse cijfers worden bekritiseerd door Yoram Ettinger, lid van de American-Israel Demographic Research Group. Hij maakt zich geen zorgen over een ‘demografische tijdbom’. Ettinger wordt vanuit Israël bekritiseerd door Prof. Arnon Soffer van de Universiteit van Haifa die stelt dat Ettinger niet wetenschappelijk maar politiek redeneert. Kritiek komt ook van Prof. Sergio DellaPergola van de Hebreeuwse Universiteit, die (in elk geval in het verleden) dichter bij Israëlische politiek stond.

Er zijn in joods Israël volgens de berichten (Jpost) twee ‘verhalen’ over de demografie. De gematigde zionisten noemen de cijfers alarmerend voor het joodse karakter van Israël en voeren de statistieken aan als argument voor een Palestijnse staat. De Palestijnen kunnen dan afgescheiden worden. NB: Dat zou betekenen dat de helft van de bevolking (zes miljoen Palestijnen) op 22% van het land zijn eigen staat krijgt, tenzij men als niet-jood in een joodse staat verder wil leven (en dat op den duur blijft toegestaan).

De pro-kolonisatie stromingen erkennen de cijfers niet als belangrijk of correct. Bijvoorbeeld omdat de bevolking van Gaza niet moet worden meegeteld. Men beschouwd de kolonisatie dus alleen al op cijfermatige gronden niet als problematisch voor het joodse karakter. NB: Binnen deze stroming neemt de steun toe voor annexatie van grote delen van de Westoever. Naftali Bennett, die een succesvolle verkiezingsstrijd voert, pleit daarvoor. Daardoor zou de situatie kunnen ontstaan, dat de helft van de bevolking (zes miljoen niet-joden, voornamelijk Palestijnen) een eigen staat zouden krijgen op 10% van het grondgebied.

PA woedend over ‘verraad’ Nigeria

De christelijke president van Nigeria: strijd tussen christenen en moslims

De PA heeft binnen de Organisatie van Islamitische staten (OIS) Nigeria aangevallen op zijn stemonthouding tijdens de Veiligheidsraad vergadering over de Palestijnse resolutie. Nigeria is lid van de OIS. Nigeria is half moslim, half christelijk en het is een van de Afrikaanse landen waar Amerikaanse fundamentalistische christelijke kerken steeds meer macht krijgen. Dit is een van de achtergronden van het geweld tussen moslims en christenen, in de westerse media meestal als ‘moslimterrorisme’ geduid. De president Goodluck Jonathan is een christen. Onder Jonathan zijn de betrekkingen met Israël de laatste jaren aangehaald. Israëlische anti-terreur eenheden zijn in Nigeria actief bij de bestrijding van onder meer van Boko Haram.

Israël discussieert over ICC

Israëliërs langs de grens met Gaza, onder ‘Hamasbombardementen’

Premier Netanyahoe verzekerd de kiezers dat het Internationaal Strafhof (ICC) een eventuele aanklacht van de PA naast zich neer zal leggen, omdat Palestina geen staat zou zijn. Israëlische media kijken daar genuanceerder tegenaan. Aanklager ICC zal de PA wel accepteren gelet op de opwaardering van de status van Palestina (en dus de PA) in de VN en het grote aantal landen dat Palestina inmiddels heeft erkend als staat. Men meent dat de aanklager van het ICC waarschijnlijk toch eerst zal nagaan of het betreffende land, Israël, zelf in redelijke mate de beweerde oorlogsmisdaden onderzoekt. overigens staan voor het ICC geen landen terecht maar alleen individuen.

De niet-gouvernementele Israëlische organisatie Shurat Hadin is inmiddels al bezig belastend feitenmateriaal te verzamelen tegen individuele Palestijnen. Men heeft daarbij volgens Israëlische kranten de beschikking over materiaal in bezit van het Israëlische leger. Volgens eerdere berichten dreigt Israël om niet alleen Hamas functionarissen (wegens willekeurige bombardementen, dus ook op burgers) maar ook PA functionarissen aan te klagen. Dit illustreert dat in Israël de ICC-optie (inmiddels ‘nucleaire optie’ genoemd) serieus wordt genomen.

bronnen:

Jpost, 02/01 en 01/01

maannews, 02/01 en 31/12

Haaretz, 02/01