Nieuws van 2 december 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 2 december 2014

Verkiezingen in Israël

Spanningen in de Israëlische politiek. De koortsachtige internationale diplomatie speelt zich af op een andere planeet. Winter in Gaza is een apart universum.

Val van de coalitie

De Assembleé Nationale in Parijs (Libération)

De grote Israëlische kranten zijn het erover eens dat er nieuwe verkiezingen komen. Premier Netanyahoe en minister van Financiën Yair Lapid kwamen gisteravond niet tot overeenstemming. Breekpunten zijn onder andere een BTW-maatregel die Lapid had voorgesteld om het makkelijker te maken voor huizenkopers uit de midden- en lagere inkomensklassen. Netanyahoe profileert zich met de wet die het joodse karakter van de staat moet verstevigen en met het defensiebudget. In die zin staat, enigzins gechargeerd, de ‘sociale kwestie’ tegenover ‘ideologie en veiligheid’.

Yair voert de grootste coalitiepartij aan. Hij heeft geprobeert om zonder tussentijdse verkiezingen door te gaan met een nieuw kabinet. Dit is echter verhinderd door de twee kleine orthodox-religieuze partijen die daarvoor nodig waren. Deze partijen, Shas en Verenigd Thora Judaïsme, zijn vandaag onmiddellijk begonnen met de voorbereiding van de verkiezingen. Zij zaten de afgelopen week ‘op de wip’ en verwachten na de verkiezingen nodig te zijn voor regeringsvorming.

Een opvallend punt van de strijd binnen de coalitie die nu zeer waarschijnlijk in verkiezingsstrijd zal overgaan, is dat de fundamentele thema’s die volgens de Westerse media bepalend zijn voor de toekomst (nederzettingen, Palestijnse staat, oorlogvoering) bijna geen rol speelden. Een fundamenteel thema dat wel een prominente rol speelde is de Wet op de Joodse Staat. Minister van Justitie Tzipi Livni heeft geprobeerd om het optreden van de premier in de betrekkingen met de Verenigde Staten en in het vredesoverleg tot een politiek ‘issue’ te maken, wat grotendeels tevergeefs was. De Arbeiderspartij die in de oppositie zit probeert vanochtend de sociaal economische problemen op de politieke agenda te zetten. De situatie van de Palestijnen in de Gazastrook speelt geen rol in de politieke strijd.

Frankrijk manoeuvreert

Vandaag stemt het Franse parlement over het erkennen van Palestina als staat. De zojuist als leider van de grote oppositiepartij UMP gekozen Nicholas Sarkozy heeft zich tegen die erkenning op dit moment gekeerd. Hij gebruikt de argumentatie die ook door Israël naar voren wordt gebracht: erkenning alleen via vredesoverleg met Israël, binnen het kader van de Oslo Akkoorden. De Franse regering werkt volgens mededelingen van de minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius, aan een resolutie die zij wil voorleggen aan de Veiligheidsraad (VR). Deze resolutie bevat volgens Israëlische media elementen die ook in de ontwerp-resolutie van de Palestijnse Autoriteit (PA) voorkomen. Aan een hervatting van het vredesoverleg wordt een deadline van twee jaar meegegeven.

Frankrijk zit in de VR op de wip als het gaat om het in behandeling nemen van een resolutie van de PA. Mogelijk streeft Parijs ernaar om de aanvoerder te worden van de Europese landen indien de VS enige afstand nemen in deze VR discussie. De discussie over de komende stemming wordt emotioneel gevoerd. Vanuit de pro-Israëllobby bijvoorbeeld door l’Union des Patrons Juifs de France (UPJF) en de media-intellectueel Bernard-Henri Lévy.

PA schaakt

De PA had de indiening van zijn VR-resolutie onlangs uitgesteld van eind november tot eind december. Kennelijk wilde men overleg met de Arabische Liga. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden. Duidelijk is ook dat de VS hebben gedreigd om de financiële steun aan de PA te stoppen als die probeert een resolutie door te drukken, die zo is geformuleerd dat de VS zich ‘genoodzaakt’ zien om hun veto in de VR te gebruiken. In het pokerspel heeft de PA gedreigd om de ‘veiligheidssamenwerking’ met Israël te beëndigen. NB: De Franse resolutie zal mogelijk zo zijn opgesteld dat de VS zich kunnen onthouden van stemming en de PA een confrontatie met Washington kan vermijden.

bron:

jerusalem post, 02/12

haaretz, 02/12

libération, 02/11

israelnationalnews, 02/12