Nieuws van 19 juni 2014

Zwaarder regiem in Israëlische gevangenissen. bron: Maan News

Samenwerking Israël en Palestijnse veiligheidsdiensten

Israël voert dezer dagen intensieve militaire acties uit in de Westelijke Jordaanoever. Volgens Israël richten deze zich tegen Hamas en “zijn infrastructuur”. Het meest intensief zijn de acties in en rond Hebron.

 

Volgens de New York Times (NYT) en Maan News bestaan de acties uit:

  1. Arrestaties en huiszoekingen op grote schaal in de Westelijke Jordaanoever gericht op, volgens de Israëlische verklaringen, leden van Hamas of daarmee (door Israël) geassocieerde personen.
  2. Acties tegen instellingen, organisaties en media die (door Israël) met Hamas worden geassocieerd alsmede hun economische activiteiten, waaronder het meenemen van geld, computers en dergelijke.
  3. Verdere verzwaring van het gevangenisregiem de 5000 Palestijnse gevangenen en in het bijzonder voor Hamasleden.
  4. Verscherpt regiem bij de checkpoints.
  5. Verdere verscherping van de blokkade van Gaza en een stop op gevangenenbezoek.
  6. Bombardementen op de Gazastrook.

Israëlische leger in actie op 18 juni j.l. bron: Maan News

De NYT citeert Mustafa Barghouti die meldt dat niet alleen Hamas doelen worden getroffen maar ook bijvoorbeeld zijn Palestine National Initiative, een seculiere, op geweldloze actie gerichte organisatie die een rol speelt bij de verzoening tussen Fatah en Hamas. De NYT haalt analisten aan die zeggen dat president Abbas profiteert van het feit dat veel potentiële politieke concurrenten van hem momenteel worden gearresteerd.

Abbas verdedigt de samenwerking die bij deze acties plaats vindt tussen het Israëlische leger en de Israëlische veiligheidsdiensten enerzijds en het veiligheidsapparaat van de Palestijnse Autoriteit anderzijds. Waarnemers ter plekke (zoals Zakaria Al-Qaq, een veiligheidsexpert van de Al-Quds Universiteit in Oost-Jerusalem) zeggen dat hij zo probeert geloofwaardig te blijven in de ogen van westerse regeringen, maar bezig is zijn geloofwaardigheid bij de eigen bevolking te verspelen.

Uitingen uit Hamaskringen geven aan dat de politieke samenwerking Hamas – Fatah zwaar onder druk staat.

Opvallend is dat de Israëliërs ook opereren in de A-gebieden; dit zijn de gebieden waarin volgens de Oslo Akkoorden Palestijnse instanties voor orde en veiligheid zorgen.

Khalil Shikaki, directeur van het Palestinian Center for Policy and Survey Research, zei volgens de NYT:

“(…) reconciliation is certainly the first casualty on the Palestinian side of this.” Israel’s crackdown will most likely increase Hamas’s popularity in the short term, he said, and the longer it lasts, the more Mr. Abbas “has to worry about losing control.”

bronnen:

New York Times 18 juni 2014
Maan News 19 juni 2014