Nieuws van 18 december 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 18 december 2014

Netanyahoe: ‘Europa is holocaust vergeten’

‘Woensdag gehaktdag’ zou een overdreven typering zijn. Toch reageert de Israëlische regering woedend op Europese ‘woensdag’. Kerry vecht om regie te behouden.

PA-resolutie: een jaar erbij

Premiers Harper en Netanyahoe; Canada steeds uitgesprokener pro-Israël

De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft gisteren, zoals aangekondigd, toch een resolutietekst in de Veiligheidsraad (VR) gebracht. Formeel heeft Jordanië dat gedaan, als (tijdelijk) lid van de VR. Inhoudelijk zit er een concessie in de tekst (waarover AFP beschikt): de terugtrekking van Israël uit de Westelijke Jordaanoever zou niet in 2016 maar in 2017 moeten plaatsvinden. De onderhandelingen hierover moeten binnen twaalf maanden zijn afgerond. De ontwerp-resolutie richt zich op een definitieve regeling (final settlement) en wil Jeruzalem als gedeelde hoofdstad.

Kerry: waarschijnlijk veto

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, heeft de PA dinsdag meegedeeld dat de VS de PA-resolutie zouden vetoën ‘indien die de spanning in de regio verder zou doen toenemen’. Een deadline, ongeacht of het om 2016 of 2017 gaat, zal voor de VS vrijwel zeker onaanvaardbaar zijn. De PA lijkt nu op rankoers te liggen met de VS. Helemaal zeker is dat niet omdat binnen de VR verder onderhandeld zal worden tussen de partijen die wel de bevoegdheid hebben om een resolutie in stemming te brengen. De Frans-Europese resolutie zal daar zeker een rol bij spelen. De PA-vertegenwoordiger bij de VN hintte ook op verder overleg. Bovendien gaf hij aan dat de PA niet zal aandringen op stemming in de VR op heel korte termijn.

Reactie Israël

Premier Netanyahoe reageerde fel op de recente gebeurtenissen in Europa: ‘It seems that too many in Europe, on whose soil six million Jews were slaughtered, have learned nothing‘. Er komen andere geluiden uit kringen van de diplomatieke dienst en het ministerie van Buitenlandse Zaken: ‘We had a tough day in the international arena (and) the prime minister is hiding behind the memory of the holocaust‘. Bij het Israëlische publiek scoort Netanyahoe al jaren hoog met zijn ‘feeling‘ voor de Amerikaanse binnenlandse verhoudingen. In kleinere kring was er kritiek op zijn veronachtzaming van de betrekkingen met Europese leiders. Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman, profileert zich de laatste tijd volgens veel berichten als een middenfiguur die uit is op een vergelijk met de Palestijnen (of: met Europa). ‘If Netanyahu had better relations with European leadership, some of these decisions could have been prevented‘, zei een van zijn ambtenaren. Het feit dat de regering zijn greep op de ontwikkelingen in Europa bezig is kwijt te raken kan een rol gaan spelen in de verkiezingsstrijd. Haaretz schrijft vanmorgen over Netanyahoe’s reactie: ‘[het is] disproportionate and conveyed mainly hysteria‘.

Hamas: ‘technisch’ van de terreurlijst

Canada heeft gisteren de EU opgeroepen om Hamas snel weer op de terreurlijst van de EU te zetten. Het Europese Hof had het al geruime tijd geleden genomen besluit om de militaire en bestuurlijke takken van de organisatie op de lijst te zetten, ongeldig verklaard. In de internationale media wordt gesproken van een ‘technisch gebrek’ dat aan het besluit zou kleven. De EU zou de terreurstatus van Hamas hebben onderbouwd met berichten uit de media. Anders gezegd: voornamelijk de argumentatie die door de VS en Israël naar voren werd gebracht. De EU is nu gedwongen om ‘terreur’ en ‘terroristische daden’ exacter te formuleren. Bovendien moet de EU (volgens eigen regels) van het Hof elk half jaar plaatsing op de lijst evalueren. Hiermee wordt ‘Hamas=terreur’ een politieke discussie. NB: Canada treedt de laatste tijd steeds opvallender naar voren als pleitbezorger van Israël.

Genève: 4e Conventie opgefrist

De bijeenkomst in Genève van de partijen bij de Vierde Conventie hebben een stevige verklaring afgelegd. De praktijk van de nederzettingenbouw in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem schendt de regels van de Vierde Conventie, waaraan Israël gebonden is. De VS, Israël, Canada en Ruanda hebben de bijeenkomst geboycot. (http://jaffadok.nl/nieuws-van-17-december-2014/)

bron:

Trouw, 18/12

israelnationalnews, 18/12

ynet, 18/12

Haaretz, 18/12