Nieuws van 16 september 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 16 september 2014

Israël: Stille partner in Irakcoalitie

Op een internationale conferentie, Frankrijks specialiteit, verklaren 26 landen in Parijs de oorlog aan ISIS. Onzichtbaar aanwezig, nr. 27 en 28: Israël en Iran.

Parijs, de coalitie.

De VS, vele Arabische landen, enkele Europese landen en andere bondgenoten die ook deelnamen aan de Irakcoalitie van 2003 waren aanwezig op de conferentie. Verder namen de EU, de VN en de Arabische Liga deel. Ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken was blijkens de foto aanwezig. Hij leverde vooraf al kritiek op het niet uitnodigen van Iran en Syrië.

In Irak is in de afgelopen dagen de Amerikaanse luchtmacht actief geweest in nauwe afstemming met Iraakse troepen op de grond.

Iran is volgens onder meer Der Spiegel al militair ‘op de grond’ aanwezig in Irak. De hoge generaal Suleimani die in het verleden al een rol speelde bij de opbouw van effectieve shiitische milities in Irans buurland, leverde dezer dagen de benodigde steun voor de ontzetting van de stad Amirli uit de omsingeling door ISIS. De soennitische islamisten worden door Iran gezien als een existentiële bedreiging. In de jaren ’80 werd Iran door het soennitische bewind van Saddam Hoessein met steun van de VS aangevallen.

De VS ontkennen samenwerking met Iran in de strijd tegen ISIS. Daarom was dat land ook niet uitgenodigd. Er blijven niettemin geruchten over een geheime samenwerking. Irak heeft op de Parijse conferentie zijn teleurstelling uitgesproken over het feit dat Iran afwezig was. Israël is een tweede land dat opvallend afwezig was. Ook in het geval van de joodse staat zijn er redenen om aan te nemen dat de afwezige een rol heeft in de coalitie.

Generaal Soeleimani (re.) ‘op de grond’ in Amirli, Irak.

Haaretz (Jack Khoury die een anonieme westerse diplomaat aanhaalt) brengt het bericht dat Israël de VS van inlichtingen voorziet ten behoeve van de strijd. Het zou gaan om satellietinformatie over het effect van bombardementen op de grond en om gegevens over burgers die van buiten het strijdgebied naar ISIS-gebied reizen of verdacht kunnen worden van zulke plannen. Deze informatie zou, ontdaan van sporen die op de herkomst ervan wijzen, door de Amerikanen ook worden verstrekt aan landen als Turkije, Saoedie-Arabië en mogelijk zelfs Iran. Israëlische inlichtingendiensten zijn goed in het analyseren van vluchtdata en sociale media.

De Verenigde Staten houden, evenals tijdens de Irakoorlog van 2003, Israël op de achtergrond. Voornamelijk omdat openlijke deelname van de joodse staat de coalitie (verder) in diskrediet zou brengen bij de publieke opinie in veel landen.

 

bron:

spiegel.de, 15/09 (Duitsland)

thenational.ae, 16/09 (Abu Dhabi)

haaretz.com, 15/09

 

 

Tags:  Irak, IRAN, ISIS, ISRAEL