Nieuws van 16 december 2014

Struikelt Europa weer over het ‘Jewish homeland’?

Frankrijk maakt zich nuttig voor VS. PA manoeuvreert tussen de machten. Netanyahoe heerst over Judea en Samaria.

Resolutie: ‘Israël joods en democratisch’?

830 v. Chr., ‘Huis van David’: voor hen die al overtuigd waren, van groot belang.

De Times of Israel heeft van verschillende diplomatieke bronnen in Europa vernomen dat het joodse karakter van Israël wordt vermeld in de ontwerp-resolutie voor de Veiligheidsraad (VR). Het zou gaan om de door Frankrijk naar voren geschoven tekst die een alternatief vormt voor een eveneens circulerende tekst van de Arabische Liga. Hoe het joodse karakter precies wordt geformuleerd – bijvoorbeeld ‘joods en democratisch’ – is niet bekend. De PLO (en later de Palestijnse Autoriteit, de PA) heeft Israël al meer dan twintig jaar geleden als staat erkend. Israëlische regeringen eisen sinds 2007 steeds nadrukkelijker dat Israël wordt erkend als joodse staat.

Dat laatste was voor de Palestijnen altijd onaanvaardbaar omdat het verraad zou betekenen aan de miljoenen vluchtelingen en hun nakomenlingen. Maar ook de grote Palestijnse minderheid in Israël vreest het toekomstperspectief van een staat die democratisch is voor joden. Engeland en Duitsland zouden het Franse initiatief in meerdere of mindere mate steunen. Een en ander zou kunnen betekenen dat Europa, na de Balfour Verklaring van 1917, voor de tweede maal (ditmaal vooral onder druk van Duitsland) dit grondgebied in het Midden-Oosten tot ‘thuisland’ van de joodse natie verklaard.

Vanuit de PA wordt overigens gezegd dat men één dezer dagen de eigen resolutie in de VR zal laten brengen. Jordanië, dat die ‘Arabische’ resolutie als tijdelijk lid van de VR zou moeten inbrengen, verklaarde van niets te weten. De PA heeft morgen een gesprek met Kerry.

Israël: desondanks ‘not impressed’

Premier Netanyahoe is tegen alle resoluties die het vredesoverleg op enigerlei wijze aan banden leggen. Bijvoorbeeld door terugtrekking van Israël te eisen en daar bovendien een deadline aan te stellen. Dat is ook het geval in de Franse resolutietekst, ook al is die vager dan die van de PA/Arabische Liga. De Franse tekst zou verder betekenen dat de VS als enige bemiddelaar in het Oslo-proces zou worden vervangen door de VS+EU. Netanyahoe wilde na zijn gesprek met Kerry op maandag niet zeggen of de VS hem garandeerden dat zij de Arabische resolutie in de VR met hun veto zouden treffen.

Netanyahoe: bouwheer over Judea en Samaria

In de regeringsperiode van Netanyahoe, van 2009 tot begin dit jaar, is de joodse bevolking van de Westelijke Jordaanoever tweemaal zo snel gegroeid als de bevolking van Israël als geheel: met 23% tot 356.000 mensen (exclusief Oost-Jeruzalem). In de vijf jaar daarvoor was de groei 31%. De Palestijnse onderhandelaar Erekat gaf als commentaar op de cijfers over de groei van de nederzettingen: ‘[Netanyahoe’s] aim was to destroy the two-state solution. He wants the concept of one state, two systems – apartheid‘.

Steen bewijst: Koning David staat op steen

In Israël en in christelijke kringen in de VS is ophef ontstaan over een 2.800 jaar oude steen waarin de woorden/letters ‘bytdvd’ – Huis van David – staan gebeiteld. De steen stond al enige tijd in de VS geëxposeerd zonder te zijn opgevallen. Archeologen bediscussiëren de zaak. In het Israëlisch nationalistische ‘narratief’ is de overtuiging dat David een historische figuur is, van groot belang. De steen zou de vroegste verwijzing zijn naar Koning David.

bron:

PressTV, 16/12

Times of Israël, 16/12 en 15/12