Nieuws van 15 augustus 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 15 augustus 2014

Crisis in relatie VS – Israël

Is het alleen persoonlijke weerzin tussen twee regeringsleiders of is het een symptoom van een diepergaande verandering?

President Obama tijdens zijn speech in Caïro, 2009

De conservatieve Amerikaanse Wall Street Journal publiceerde donderdag (14/08) een artikel over de spanningen in de Israëlisch-Amerikaanse relatie. Het kernpunt in het WSJ-artikel is tweeledig. 1 De politieke top in Washington voelt zich min of meer bedrogen door het feit dat Israël door zijn uitstekende relaties in het Amerikaanse overheidsapparaat tijdens de Gaza-aanval kans heeft gezien, om Amerikaanse wapenleveringen te krijgen zonder dat dat op regeringsniveau bekend was. 2 Deze week werd bekend dat de president en de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken hebben bepaald dat iedere wapenlevering aan Israël op het hoogste niveau gefiatteerd moet worden.

De onmin werd verergerd door de aanval door Israël op VN-scholen, de negatieve opmerkingen van de president daarover en het vrijwel gelijktijdig bekend worden van “aanvulling van Israël’s wapenvoorraden door de VS”.

Spanningen zijn, sinds de regering Ford in de jaren ’70 een uitgesproken pro-Israëlische politiek begon te voeren, nooit helemaal weggeweest. Maar zij werden altijd toegedekt. Vanaf de eerste ambtstermijn van president Obama zijn zij toegenomen en meer aan de oppervlakte gekomen.

Obama hield in het begin van zijn presidentsschap de beroemde Caïrorede. Daarin verklaarde hij een Palestijnse staat als een strategisch belang voor de VS, voor Israël en voor de Arabische wereld. Hij trok de consequentie dat de nederzettingenpolitiek van Israël moest worden stopgezet. De eerste termijn van Obama’s presidentsschap werd vervolgens overschaduwd door een vernederende behandeling door de regering Netanyahoe, gesteund door de pro-Israëllobby in de VS.

Obama en Netanyahoe: geen vrienden

De tweede en laatste termijn van Obama begon, zoals bekend met de zeer actieve en door Israël zwaar bekritiseerde en inmiddels mislukte Kerry-diplomatie. Tijdens de jongste aanval op Gaza heeft Netanyahoe de regering Obama in de zijlijn gemanoeuvreerd.

In Israël wordt ingeschat dat het om een persoonlijke rancune van Obama en Kerry gaat en niet om een geleidelijke strategische wending van de VS. Netanyahoe: “dit duurt nog maar tweeëneenhalf jaar” (d.w.z. tot aan de volgende presidentsverkiezingen). Een toenemend aantal Amerikaanse analisten denkt daar anders over.

bron:

http://online.wsj.com/articles/u-s-sway-over-israel-on-gaza-at-a-low-1407979365

israelnationalnews

mondoweiss.net

Haaretz, 14/08

achtergrond:

http://jaffadok.nl/wrijvingen-vs-israel/