Nieuws van 14 oktober 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 14 oktober 2014

‘Palestina’: Labour wint stemming

In het Britse parlement vond gisteren een stemming plaats over een motie van de Labour Partij: erkenning van Palestina? “Ja” zei de meerderheid.

Jack Straw, oud-minister van Buitenlandse Zaken (foto: site David Icke)

Tegenstanders benadrukken dat de aangenomen motie slechts symbolische waarde heeft. De regering hoeft zich er niets van aan te trekken. De conservatieven hebben inmiddels inderdaad aangegeven de motie naast zich neer te zullen leggen. Ook de Liberalen maken deel uit van de regering. Zij stemden in meerderheid voor de motie maar zij vormen in de regering een minderheid.

Zoals bij alle Europese sociaal-democratische partijen zitten in de top van de Labourparty invloedrijke tegenstanders van een Israëlkritisch beleid. Een aantal van hen, verenigd in de ‘Labourfriends of Israël’, heeft op het laatste moment getracht de motie zo te amenderen dat hij krachteloos werd (zie http://jaffadok.nl/nieuws-van-13-oktober-2014/). Die poging sneuvelde gisteren tijdens het proceduredebat voorafgaande aan de urenlange inhoudelijke discussie.

Een belangrijke rol in die discussie had de oud-Labourminister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw. Hij betoogde dat het huidige regeringsbeleid ten aanzien van erkenning van de Palestijnse staat aan Israël het vetorecht geeft op het wel of niet erkennen van die staat. De formulering van dat beleid, in lijn met de Amerikaanse opvatting, komt er namelijk op neer dat erkenning moet plaatsvinden in het kader van een door beide partijen (Israël en de Palestijnse Autoriteit) uitonderhandelde vredesovereenkomst. Die komt er niet zolang daarover met Israël geen overeenstemming is.

De meerderheid van stemmen voor de motie was op het eerste gezicht zeer groot: 274 tegen 12. De Conservatieven waren echter weggebleven van de stemming. Niettemin geeft de uitslag zelf en de daaraan voorafgaande discussie aan dat de sfeer rond de Israëlisch-Palestijnse kwestie in het Verenigd Koninkrijk aan het veranderen is (The Guardian: The vote is taking place because of long-term changes in British and European public opinion, which broadly demands justice for the Palestinians and does not accept that Israel has worked genuinely to achieve peace.).

Binnen de Labour Partij heeft de pro-Israëllobby een zware nederlaag geleden. Internationaal politiek zijn er op korte termijn geen consequenties. Voor de iets langere termijn weten nu de VS en de EU dat een belangrijke pijler onder het tweestatenbeleid (wachten op overeenstemming in het vredesoverleg), in het Verenigd Koninkrijk aan het afbrokkelen is. Partijleider Ed Milliband stemde voor de motie.

De voorzitter van de invloedrijke Amerikaanse lobbyorganisatie American Council for World Jewry, Jack Rosen kijkt naar de wat langere termijn en trekt een conclusie die de actuele Engelse partijpolitiek overstijgt: This vote was an empty public stunt that will have no impact other than to reduce the United Kingdom’s standing as an honest broker in international affairs.

 

bron:

Jerusalem Post, 14/10

The Guardian, 13/10

 

achtergrond:

http://jaffadok.nl/algemeen-3/