Nieuws van 13 oktober 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 13 oktober 2014

Vandaag: Brits parlement stemt over Palestijnse staat

De stemming over de erkenning van Palestina is niet bindend voor de regering. Maar hij geldt als Israël-thermometer. En: donorconferentie in Caïro, meer dan ritueel?

Rond de stemming vandaag in het Britse parlement over de erkenning van Palestina als staat woedt een hevige campagne van de pro-Israël lobbygroep. In principe zou de motie vanuit de Labourfractie, waarin de regering wordt opgeroepen Palestina te erkennen een meerderheid kunnen halen. De Labourpartij en de Liberalen (die in de regering zitten maar in dit geval geen stemdwang hebben) beschikken samen over een meerderheid. De stemming rond Israël is sinds de Gazabombardementen deze zomer verslechterd

Er is echter een goed georkestreerde lobby op gang gekomen om de ontwerp-motie aan te vullen met een formulering die hem krachteloos maakt. Deze aanvulling komt erop neer dat erkenning gekoppeld wordt aan het vredesproces. Dat is grosso modo ook de positie die de regering Cameron inneemt. De lobby richt zich op de top van de Labourpartij; de ‘rank-and-file’ van de partij is voor een hardere opstelling tegenover Israël.

Honderden Israëlische ‘dissidenten’ hebben het Britse parlement opgeroepen voor de (oorspronkelijke) motie te stemmen (press release 13/10).

Donorconferentie in Caïro

Op de donorconferentie in Caïro is gisteren voor bijna 5 miljard euro aan hulp toegezegd voor de wederopbouw in Gaza. De Palestijnse Autoriteit (PA) had bijna 8 miljard euro gevraagd. Aan concretere toezeggingen dragen Qatar en de VS daaraan respectievelijk 1 miljard en ruim 200 miljoen dollar bij (resp. ruim 800 en 168 euro), de EU 500 miljoen euro. Op dit moment is nog niet bekend welke voorwaarden de verschillende donors aan hun hulp hebben verbonden.

 

De Amerikaanse minister Kerry heeft tijdens de conferentie de PA onder druk gezet om weer aan de ‘vredesbespreking’ deel te gaan nemen. Er zijn geen aanwijzingen dat het op korte termijn tot een nieuwe Kerry-ronde komt. Gezien de vaagheid die de conferentie omgeeft (ook met betrekking tot Israëls rol in de uiteindelijke afspraken), is het de vraag of de bekend gemaakte bedragen werkelijk en op korte termijn besteed zullen worden.

Israël zal na bestudering van de conferentieresultaten beslissen of en voor hoeveel het land deelneemt. Minister Lieberman wees erop dat voor de wederopbouw medewerking van Israël nodig is. In oktober zullen onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen plaatsvinden over een ‘duurzame wapenstilstand’. Het politieke ‘theater’ lijkt zich nu daarheen te verplaatsen.

De Egyptische president heeft tijdens de conferentie een vredesvoorstel neergelegd. Daarin wordt ook het plan van de Arabische Liga van 2002 genoemd, dat toen door Israël werd afgewezen. Het komt neer op een tweestaten oplossing. De reactie van minister Lieberman duidt erop dat Israël bredere onderhandelingen wil dan alleen over de eisen van de Palestijnen. Dat kan betekenen dat niet meer zozeer met de PA gesproken wordt maar met een regionale coalitie waarin Egypte en Saoedie-Arabië de leiding hebben.

 

bron:

theguardian, 12/10

nytimes, 12/10

alwatanvoice (Eg.), 12/10

derspiegelonline, 12/10

aljazeera, 12/10