Nieuws van 12 oktober 2014

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 12 oktober 2014

Chronisch geweld in Israël-Palestina

De confrontaties tussen de Palestijnse jeugd en de Israëlische politie in Oost-Jeruzalem blijven doorgaan. Ook in de Westelijke Jordaanoever is een stille oorlog gaande.

Identiteitscontrole tijdens de olijvenoogst. (foto: International Solidarity Movement)

Vannacht hebben Palestijnse jongeren (‘Arabs’ in Israëlische kranten) weer stenen gegooid naar de Jerusalem Light Rail. Dat gebeurde op plaatsen waar deze locale trein Arabische wijken passeert. Er werd schade aangericht aan de treinstellen. Elders, in de wijk Abu Tor werden stenen gegooid naar de Israëlische politie. In de Israëlische pers wordt al geschreven over een ‘silent intifada’, een stille volksopstand naar analogie van de twee grote intifada’s (vanaf 1987 en vanaf 2000). De burgemeester van Jeruzalem blijkt naar nu bekend wordt, de regering te hebben gevraagd om ‘een einde te maken aan de terreur’. Hij vraagt om zwaardere straffen en een veel grotere inzet van de speciale politie eenheden (de Yassam). Dit wijst op verdere escalatie.

Oost-Jeruzalem wordt door de Palestijnen gezien als de hoofdstad van de door de internationale gemeenschap in het vooruitzicht gestelde zelfstandige Palestijnse staat. Aan het begin van de Oslo-vredesbesprekingen in 1993 werd overeengekomen dat daarover eind jaren ’90 beslissingen zouden worden genomen. Dat is niet gebeurd. In plaats daarvan voeren Israëlische regeringen een beleid van verjoodsing (judaïsering) van dit stadsdeel. Dat beleid is in demografisch opzicht geen onverdeeld succes, maar leidt wel tot ‘verelendung’ in de niet-joodse wijken.

De Jeruzalem Light Rail speelt een belangrijke rol in het aansluiten van joods Jeruzalem op de ring van joodse kolonies die rond de stad in bezet Palestijns gebied zijn gebouwd. Recent bekend gemaakte verdere uitbreidingsplannen leidden tot protesten van onder andere de Europese Unie. De EU vreest dat de totstandkoming van de Palestijnse staat zo onmogelijk wordt. De locale trein passeert op zijn route tussen de joodse kolonies en West-Jeruzalem (waar de verjoodsing al lang geleden plaatsvond) Arabische wijken. In deze wijken is de wrok extra groot als gevolg van de verwaarlozing van openbare voorzienigen en de bescherming van extremistische joden door de politie.

Het dagelijkse geweld in de Westelijke Jordaanoever en het sinds deze zomer hardere optreden van leger, geheime dienst en politie heeft zich de laatste dagen voortgezet. Onder meer met incidenten bij Nabloes, Kalkiliya, in en bij Hebron en Ramallah. Vooral rond Hebron vonden arrestaties plaats. Veel geweld kwam ook van kolonisten die onder bescherming van het leger de jaarlijkse olijven oogst in de herfst gebruiken om Palestijnen aan te vallen

Er was dit jaar, meer dan in de laatste jaren, een gelijk op gaan van onrust in verschillende, door Israël van elkaar gescheiden gebieden en de aanval op de (volledig afgescheiden) Gazastrook.

 

bron:

israelnationalnews, 12/10 en 03/10

maannews, 12/10 en 08/10